EU dá na studium v zahraničí čtyřikrát více peněz

Štrasburk - Evropská unie dá v příštích letech čtyřikrát více peněz na program Erasmus Mundus, který zajišťuje studium na zahraničních univerzitách. Zatímco v letech 2004 až 2008 stipendia stála 230 milionů eur (asi 5,7 miliardy korun), pro roky 2009 až 2013 by mělo být vyčleněno 950 milionů eur, tedy téměř 24 miliard korun. Zvýšení finančních prostředků dnes schválil Evropský parlament.

Program Erasmus Mundus II by se měl z větší části rozšířit taky na doktorandské studijní programy, zatímco dosud se soustředil především na programy magisterské. Pro zahraniční studenty mimo EU by navíc mělo být značně jednodušší získat víza do unie. Studenti například z Číny či Indie, mezi nimiž se program těší největší oblibě, by měli vědět daleko dříve, kde přesně budou studovat, aby mohli o vízum požádat ve větším předstihu než dosud.

Do programu je zahrnuto zhruba 100 magisterských studijních programů v celé Evropské unii, jejichž společným jmenovatelem je vysoká kvalita vzdělávání. V Česku takových studijních programů dosud bylo devět.

V Česku je daleko rozšířenější program Erasmus, který studentům umožňuje pobývat na některé ze zahraničních univerzit, jejich studium však na rozdíl od programu Erasmus Mundus není zakončeno univerzitním titulem a příspěvek na studium je také několikanásobně nižší než v prestižnějším evropském programu.