Budoucí zaměstnání je třeba volit s rozvahou, už jen kvůli hrozbě Alzheimera

Praha - Absolvování mentálně vysilujícího studia a poté také výběr dalšího směřování práce, to vše může ve vyšším věku odvrátit devastující změny na mozku způsobené Alzheimerovou chorobou. Vědci totiž objevili, že u osob, které nedostatečně využívají kapacitu své paměti, nastupuje poškození mozkové tkáně mnohem dříve.

Výsledky publikovali italští výzkumníci v odborném časopisu Neurology. Nejen geny mohou ovlivnit nástup onemocnění mozku, jako obranu doporučují vědci mentální práci.

Studie, které doporučovaly mozkový trénink, vycházely již dříve

I když se již v minulosti objevovaly studie, které nacházely spojitost mezi věkem a symptomy choroby a doporučovaly trénink mozku jako prostředek pro oddálení Alzheimera, jen pár týmů se zabývá také přímým postižením mozku způsobeným chorobou.

Skupina z univerzity Svatého Raffaela v Miláně použila skenery mozku, aby tímto způsobem prozkoumala jednotlivé mozkové závity a identifikovala proteiny zde uložené. Vědci porovnávali vzorek 242 starších lidí, přičemž 72 z nich mělo mírné a 144 žádné problémy s pamětí.

Během 14 měsíců výzkumu diagnostikovali badatelé u 21 pacientů s mírnými nedostatky paměti Alzheimerovu chorobu. Nicméně při mapování mozku magnetickou rezonancí byli porovnáváni lidé, kteří měli shodné potíže s pamětí a dysfunkce mozku byla mnohem vyšší u vzdělanějších pacientů.

Z výsledků lze tedy usuzovat, že mozek intelektuálů se mnohem lépe vyrovnává s nemocí. Pravděpodobně se tak děje vytvořením jakési kognitivní rezervy, jež tlumí následky Alzheimera.

Mozek
Mozek