Unie bude mít výstražný systém pro boj s dětskou pornografií

Lucemburk - V Evropské unii by měl vzniknout výstražný systém pro boj s dětskou pornografií na internetu. V rámci databáze si budou úřady členských zemí vyměňovat informace o podezřelých aktivitách na internetu. Brusel dá na vznik systému až 300 tisíc eur (7,6 milionu korun). Již včera unie také odsouhlasila prostředky na program ochrany dětí proti nebezpečí internetu.

Nový postup v boji s dětskou pornografií na dnešní schůzce v Lucemburku odsouhlasili ministři vnitra členských zemí. „Platforma pomůže vyšetřovatelům kybernetických zločinů v členských státech EU sdílet efektivněji informace a zabránit zdvojování jejich úsilí v boji s dětskou pornografií,“ uvedla již dříve Evropská komise. Systém by měl fungovat v rámci policejní organizace Europol.

Dětská pornografie podle Evropské komise, která návrh ke zpřísnění boje proti tomuto druhu zločinu podala, představuje více než polovinu trestných činů, které se páchají na internetu. Nový systém by měl boj s dětskou pornografií zefektivnit. Pomocí systému tak budou moci úřady v jednom státě sledovat vyšetřování týkající se dětské pornografie v jiných místech sedmadvacetičlenného bloku.

Včera se navíc Evropský parlament rozhodl podpořit také program na ochranu dětí před nebezpečími na internetu. Unie by v následujících čtyřech letech měla na projekt věnovat až 55 milionů eur.

Oba návrhy reagují mimo jiné na rozmach internetových služeb založených na vytváření komunit, do kterých se často zapojují i děti a mládež. Těm pak hrozí nebezpečí zejména na různých diskusních stránkách, které využívají třeba i pedofilové. Ti se snaží přilákat děti na schůzku, případně z nich vylákat fotografii nebo jim naopak zaslat pornografické materiály.

EU zatím nebude sdílet ani uchovávat data o cestujících

V Lucemburku jednali ministři vnitra zemí EU o uchovávání a vzájemném sdílení dat o cestujících v letecké dopravě. Ke shodě nedospěli. S tímto návrhem přišla loni v listopadu v rámci nové protiteroristické strategie Evropská komise, výkonný orgán EU. Týkat by se to mělo třeba adresy osoby kupující letenky, údajů o provedené platbě, dat rezervace či telefonních čísel pasažéra. Celkem má jít o 19 různých údajů.

Data by se neměla shromažďovat v nějaké centrální unijní databázi, nýbrž by je měly schraňovat nějaké speciální instituce či oddělení v jednotlivých státech. Ty by je pak v případě potřeby sdílely s dalšími.

Komise v plánu, který kritizovali někteří ochránci občanských svobod (třeba organizace Statewatch), zdůraznila, že mezi daty nebude nic, co by se týkalo rasy, politické příslušnosti, náboženského vyznání či sexuální orientace. Údaje by podle ní mohly být uchovávány celkem až 13 let.

Navrhovaný systém kopíruje obdobný projekt v USA. Aerolinky tam musejí do databáze, která byla vytvořena ve snaze zabránit v přístupu do země případným teroristům, zasílat 19 různých dat. Původně to mělo být 34 údajů, na základě dohod mezi EU a USA byl ale tento počet snížen.

Vymáhání a uznávání výživného se v rámci unie zjednoduší

V Evropské unii by se kromě toho mělo zjednodušit, zefektivnit a zpřehlednit uznávání a vymáhání výživného na děti či bývalé partnery. V Lucemburku se dnes shodli ministři spravedlnosti zemí EU na sjednocení pravidel kolem určování výživného ve všech státech unie. Nová nařízení by mohla vstoupit v platnost zhruba v polovině roku 2011 a měla by pomoci především párům, kdy každý z partnerů pochází z jiného státu.

Odpadnou tak mnohdy složité procedury pro uznávání výživného. Zjednoduší se i komunikace s úřady v zahraničí. Mělo by se usnadnit i vyhledání osoby, která neplní své povinnosti, či ověření jejích příjmů. V jednotlivých zemích bude vyčleněn jeden úřad, který by měl v takových případech lidem pomoci.