Vatikán souhlasí s dobrovolnými psychotesty u budoucích kněží

Vatikán - Budoucí katoličtí kněží by měli procházet psychologickými testy. Ty mají zjistit, jestli jsou kandidáti na duchovní službu schopni ovládat své sexuální chování, a včas odhalit muže s výraznými homosexuálními sklony. Vatikán tak chce předejít dalším případům zneužívání mladistvých, které zasáhly katolickou církev v posledních letech. Zároveň odmítá, aby kandidáti na kněžství museli před vstupem do semináře psychotesty podstupovat povinně.

V dokumentu, který vydala Kongregace pro katolickou výchovu, se zdůrazňuje, že včasné rozpoznání „někdy patologických“ psychických defektů u muže ještě dříve, než se stane knězem, může zabránit tragickým důsledkům. Zároveň se v něm podtrhuje, že k psychotestům musí dát kandidát nejprve písemný souhlas. Pro psychotesty mohou rektoři seminářů a další hodnostáři najímat externí psychology, případně je vést sami. Církev má povinnost zjišťovat, zda jsou kandidáti pro kněžské poslání vhodní a zralí, konstatuje se v dokumentu.

Text, který schválil papež Benedikt XVI., připomíná, že při vysvěcování kněží někdy dochází k chybám, neboť psychická nezpůsobilost se často projeví právě až po vysvěcení.

Katolickou církví otřásly v několika zemích sexuální skandály, například v dolnorakouském St. Pöltenu, Spojených státech nebo v Latinské Americe. Tyto případy sice nejsou prvotním důvodem, proč byl dokument zveřejněn, neboť církev již více než 30 let přemýšlí o vztahu mezi vírou a psychologií, uvedl na tiskové konferenci sekretář Kongregace pro katolickou výchovu Jean-Louis Brugues. Způsobily však, že tento proces byl urychlen, a jistě byly i určujícím důvodem, řekl.

/*json*/{"map":{"lat":41.9029318332,"lng":12.4538397789,"zoom":16,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/