Archeologická naleziště v Egyptě mají stále co nabídnout

Praha - Každý rok pracuje v Egyptě více než stovka výzkumných archeologických týmů a přesto bohatá pokladnice památek po zaniklých civilizacích není stále vyčerpaná. Archeologové dokonce nevylučují ani překvapivý objev v podobě nálezu hrobky významného egyptského hodnostáře nebo kněze. Velkou výzvou pro archeologii je ale v současné době především zachování a zakonzervování vykopávek.

Na celý rozhovor s egyptology Břetislavem Vachalou a Jaromírem Krejčím v dnešním pořadu Milenium se můžete podívat zde.

Egyptská civilizace existovala po 3 tisíce let a intenzivně využívala nilské údolí a přilehlé oblasti pouští i oáz. „Po takto dlouhé době lidské činnosti zůstalo velké množství památek, které se postupně objevují. Archeologické týmy pracují po celém území Egypta, v údolí Nilu, v nilské deltě, v přilehlých pouštích i na Sinajském poloostrově. Expedice mají dobré výsledky,“ popsal Břetislav Vachala z Českého egyptologického ústavu.

Archeologové stále odkývají celé nové neprozkoumané oblasti, například lokality východní Sahary, kde se objevila sídliště a pohřebiště z období 7 tisíc až 4 tisíce let před naším letopočtem. „Když docházelo k vysychání Sahary, tato populace se přemisťovala vlivem klimatických změn do nilského údolí, kam přinášela své poznatky a dovednosti. Tito lidé byli lovci, zemědělci, zřejmě jako první v Africe chovali dobytek,“ řekl Vachala.

Do archeologie zasahují v současné době i moderní technologie a výzkum se tak stává multidisciplinární. Do práce egyptologie se promítá geofyzika, geodézie, geologie nebo antropologie. „Máme leteckou archeologii, experimentální archeologii, paleozoologii, paleobotaniku ale i paleometalurgii,“ dodal egyptolog Vachala.

Čeští archeologové nezůstávaní ve výzkumu pozadu, dokonce patří mezi světové špičky. Práce Čechů se soustřeďuje na oblast královského pohřebiště v Abúsíru u Káhiry, která je součástí seznamu UNESCO. Svými dosaženými výsledky paří mezi nejvýznamnější týmy.

Povinností archeologů ovšem není jen památky odkrývat, ale velkou výzvou pro ně je zachovat vykopávky pro budoucí generace. Jednou z hrozeb je například změna mikroklima celé severovýchodní Afriky.

Turisté v Egyptě
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24