Začal Týden vědy a techniky

Praha - Akademie věd již po osmé zve všechny zájemce na festival Týden vědy a techniky, který je nejrozsáhlejší vědeckou přehlídkou v České republice. Do programu se zapojí téměř 50 ústavů Akademie věd, které otevřou své brány veřejnosti. Tradičně se zapojují také hvězdárny a planetária. I letošní ročník zaštiťuje motto "Jak se dělá věda." Atraktivní náplň je připravena v Praze, Brně, Plzni, Českých Budějovicích a Ostravě a vstup je zcela zdarma.

Širokou nabídku exkurzí, výstav a přednášek představí výzkumné projekty, předvedou nejmodernější vědecké přístroje a experimenty a přiblíží nejnovější trendy v oblasti vědy. Pro zájemce je také připravena i možnost individuálních konzultací. Vědcům jde podle předsedy Akademie věd Václava Pačese zejména o podchycení zájmu mladých lidí, protože právě oni jsou budoucností vědy, a tím i celé republiky