Evropská komise chce zakázat pokusy na velkých opicích

Brusel - Evropská komise chce posílit ochranu zvířat používaných při vědeckých pokusech. Navrhuje naprostý zákaz pokusů na velkých opicích, jako jsou šimpanzi, gorily nebo orangutani. Komise zároveň chce snížit počet zvířat využívaných při pokusech. Výjimku by měli tvořit případy, které by souvisely se záchranou živočišného druhu nebo s vývojem léku v případě neočekávaného vypuknutí nějaké epidemie, která by ohrožovala lidské životy.

„Je absolutně důležité se vyhnout pokusům na zvířatech. Vědecký výzkum musí najít alternativní metody k testování na zvířatech. V případě, že alternativy nejsou k dispozici, je třeba zlepšit situaci zvířat, která se při pokusech stále využívají,“ řekl evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas.

Evropská komise chce ustanovit minimální požadavky na podmínky, ve kterých jsou zvířata chována, a na péči o ně. Současné zákony neumožňují úplný zákaz využívání zvířat pro biomedicínský výzkum. Návrh komise proto chce docílit toho, aby se zvířata při pokusech používala jenom v případě, kdy není jiné cesty. „Jejich využívání musí být plně ospravedlnitelné a očekávané přínosy musejí převážit nad újmou způsobenou zvířatům,“ uvedla komise. Ve svém návrhu také chce, aby výzkumné projekty, které zahrnují zvířata, schvalovaly příslušné úřady.

„Jsme rádi, že Evropská komise konečně zveřejnila své plány na úpravu současných zákonů ohledně pokusů na zvířatech, protože už je dlouho potřeba. Současný zákon se nezměnil od roku 1986, od té doby prodělal vědecký výzkum i technologie mnoho změn,“ sdělil europoslanec Neil Parish, který v Evropské parlamentu předsedá skupině zabývající se ochranou zvířat.

V Evropské unii se každý rok při pokusech používá kolem 12 milionů zvířat. Drtivou většinu testů tvoří pokusy při výrobě léků pro lidi, zkoumání vlivu různých výrobků na zdraví či při základních studiích. Podíl zvířat směřujících do ryze kosmetického výzkumu je prý mizivý.