Každou hodinu umře kvůli drogám jeden Evropan

Brusel - V Evropě každý rok kvůli drogám přijde o život kolem sedmi až osmi tisíc lidí. Nejrozšířenější nezákonnou drogou zde je stále konopí, které vyzkoušela téměř čtvrtina lidí ve věku 15 až 64 let. Dále roste užívání kokainu, situace kolem heroinu se nelepší. U extáze a amfetaminů ale jejich užívání začíná stagnovat či klesat. Uvádí to zpráva, kterou dnes zveřejnilo Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Ač je užívání drog stále na historicky vysoké úrovni, Evropa zjevně v řadě ohledů vstupuje do stabilnější fáze. Zpráva je založena na starších datech poskytnutých státy EU a dalšími státy, spíše než nové informace tak nabízí srovnání a trendy.

„Podle nejnovějších údajů existují silnější signály, že v některých zemích se užívání konopí mezi mladými lidmi stabilizuje nebo snižuje,“ řekl ředitel agentury Wolfgang Götz. Stabilizace či pokles na celoevropské úrovni jsou podle něj patrné i u užívání amfetaminu a extáze.

Kolem 12 milionů Evropanů ve věku 15 až 64 let někdy v životě vyzkoušelo kokain. Asi 11 milionů si alespoň jednou vzalo amfetaminy a 9,5 milionu extázi. U konopí jej někdy vyzkoušela zhruba čtvrtina Evropanů ze zmiňované věkové skupiny, přičemž kolem sedmi procent Evropanů (23 milionů) tak učinilo v posledních 12 měsících.

Češi pak jak u konopí, tak zejména u extáze figurují na čelných příčkách žebříčků jejich užívání. Vůbec nejvíce lidí z běžné populace (ve většině zemí od 15 do 64 let) extázi někdy v životě vyzkoušelo v Británii, a to 7,3 procenta. V Česku, které je na druhém místě, to bylo jen o 0,2 procentního bodu méně.

U mladých Evropanů (od 15 do 34 let) pak Češi figurují dokonce hned v čele: extázi vyzkoušel v ČR skoro každý sedmý mladý člověk. Na sousedním Slovensku, které je v této věkové skupině na čtvrtém místě za Británií a Irskem, ji alespoň jednou vzalo 8,4 procenta lidí. „Odhaduje se, že zhruba čtyři miliony evropských dospělých (15 až 64 let) užívají konopí denně nebo téměř denně,“ uvedla agentura ve zprávě.

Kokain, který v Česku zatím moc rozšířen není, podle EMCDDA v posledních 12 měsících užilo asi 3,5 milionu mladých Evropanů (15 až 34 let). Kokain dominuje mezi takzvanými stimulancii (spadají sem amfetaminy, kokain a extáze) hlavně v západní a jižní Evropě. Nejvíce lidí tuto drogu někdy vyzkoušelo v Dánsku, Španělsku či Irsku. Češi v řadě věkových skupin obyvatelstva patří naopak mezi ty národy, v nichž kokain vyzkoušelo nejméně lidí.

U nováčků EU z přistoupení po roce 2004 si silné postavení udržují amfetaminy. Specifikem Česka a Slovenska je užívání metamfetaminu (pervitin), což je látka, která způsobuje značné problémy mimo evropský prostor a jejíž užívání v EU se omezuje hlavně na tyto dvě země.

V Evropě každý rok kvůli drogám přijde o život kolem sedmi až osmi tisíc lidí, tedy skoro každou hodinu jeden. Příčinou většiny těchto úmrtí je užívání opiátů. Ty jsou podle agentury stále „jádrem drogového problému v Evropě“.

EMCDDA odhaduje, že v EU a v Norsku je až 1,7 milionu problémových uživatelů opiátů, mezi něž patří heroin. Právě s ním souvisí nejvíc zdravotních i sociálních potíží a výdajů. Situace související s heroinem se podle expertů stabilizovala, nicméně se dále nelepší.

Podle Götze zatím poznatky nesvědčí o epidemickém nárůstu problémů ve spojitosti s heroinem, jaký většina „starého kontinentu“ zažila v 90. letech. „Nemůžeme však ignorovat hrozbu, kterou představuje příliv dostupného heroinu na světový trh,“ podotkl. Nebezpečím je zejména velká produkce opia v Afghánistánu v uplynulém roce.

Marihuana
Marihuana
Více fotek
  • Marihuana autor: čt24, zdroj: čt24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/5/446/44543.jpg
  • Kokain a heroin autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/165/16496.jpg