Japonský císař ocení českého překladatele

Praha - Český překlad příběhu o princi Gendžim, který uchvacuje čtenáře už 1000 let, zanedlouho ocení i japonský císař. Ságu převedl do češtiny japanolog Karel Fiala. Jedná se o dílo, které je označováno jako první psychologický román na světě.

„Pravda je, že tam nalezneme prvky všeho, co se vztahuje k hodnocení literatury dodnes,“ uvedla profesorka Zdeňka Švarcová z Ústavu dálného východu FF UK. Kniha má výrazné rysy mystického realismu, obsahuje ale i prvky poetické - je proložena asi osmi sty básněmi.

Příhody o záletném princi Gendžim a jeho mladičké družce Fialce vznikaly na pokračování pro pobavení dvora císaře Ičidžó a jeho druhé choti Šóši. Právě zkušenosti a postřehy ze života na císařském dvoře v období Heian, jeho zákulisí a intriky se staly nevysychajícím zdrojem inspirace pro štětec paní Murasaki, jejíž skutečné jméno je neznámé.

V románu se zrcadlí i metafyzické chápání života tehdejších lidí. Prostupuje jím jak buddhistické nahlížení světa s pomíjivostí a s přesahy, které se neomezují na jediný život, tak konfuciánské představy o nadřazenosti a podřízenosti. Bez předsudků a s porozuměním zkoumá zákonitosti lidské duše a odráží konkrétní historická svědectví. Právě proto bývá literárními kritiky ceněn tak vysoko.

Císařem Akihitem byla v roce 2006 oceněna i buddhistická jeptiška Džakučó Setóčiová za převod Gendžiho do moderní japonštiny, kterým zpřístupnila tuto klasiku širokému obecenstvu.