Pavel Hobza obdržel Národní cenu Česká hlava

Praha - Letošní Národní cenu Česká hlava dnes obdržel Pavel Hobza z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Podle některých názorů je ocenění v našem prostředí jakousi obdobou Nobelových cen. Chemik profesor Pavel Hobza patří mezi přední české odborníky v oblasti teoretické, kvantové a výpočetní chemie. Vítězové byli odměněni celkovou částkou přes dva miliony korun.

Ve světě se Hobza proslavil kromě jiného objevem nepravé vodíkové vazby, za což právě obdržel Národní cenu Česká hlava. Objev se jeho
týmu podařil prý vlastně náhodou a jeho výsledky nebudily u odborníků moc důvěru. „Definice se musela na základě našeho výzkumu změnit a učebnice se musely přepsat,“ uvedl dnes Hobza. K ceně dostal profesor i milion korun, který chce využít na další výzkum.

O nositeli ceny rozhoduje vláda na návrh Rady pro výzkum a vývoj. Loni se jím stal chemik Antonín Holý, jenž se podílel na vývoji léků, které mimo jiné pomáhají pacientům s nemocí AIDS.

Letos byla poprvé udělena Cena předsedy Rady pro výzkum a vývoj. Tu dostal Cyril Höschl, který je ředitelem Psychiatrického centra a Centra neuropsychiatrických studií v Praze.

Osm laureátů a jejich příspěvek české a světové vědě:

  • Laureát Národní ceny vlády: chemik Pavel Hobza, zvítězil hlavně díky svému objevu nepravé vodíkové vazby.
  • Cena předsedy Rady pro výzkum a vývoj: psychiatr Cyril Höschl za destigmatizaci psychiatrie a za celoživotní práci. Höschl po léta přispívá svými populárně naučnými články do tisku, rozhlasu i televize.
  • Kategorie Patria pro české vědce, kteří dosáhli úspěchu v zahraničí: fyzik Josef Paldus. Paldus je jedním z nejuznávanějších českých vědců, po studiích emigroval do Kanady. Tady společně se svým kolegou Jiřím Čížkem vytvořili novou metodu, jak počítat chemické vlastnosti molekul a jejich chování. Tento postup je již řadu let považován za jednu z nepřesnějších a nejefektivnějších metod pro výpočty vlastností molekul.
  • Gaudeamus, cena pro studenty bakalářského, magisterského a inženýrského programu: biolog Vladimír Soukup za objasnění vývoje zubů u obratlovců. Studentovi zoologie z Univerzity Karlovy se podařilo prokázat, že zuby se mohou u živočichů vyvíjet nejen z vnější zárodečné vrstvy, takzvaného ektodermu, ale i z vnitřní zárodečné vrstvy, entodermu. Výsledky Soukupovy práce budou mít dalekosáhlé důsledky pro evolučně-vývojovou biologii zubu jakožto celku.
  • Doctorandus, cena pro studenty doktorského programu: Alena Čížková za objev zmutovaného genu způsobujícího vážná onemocnění. Díky objevu Čížkové se může přítomnost tohoto genu zjistit ještě před narozením, lépe se budou hledat i budoucí možnosti léčby.
  • Invence, cena za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu: Miroslav Šťastný za své úspěšné řešení problémů parní turbíny v Jaderné elektrárně Temelín
  • Industrie, cena pro firmy, které vyvinuly v posledním roce novou unikátní technologii nebo výrobu: firma Optaglio, Libor Kotačka za vývin unikátního systému holografických bezpečnostních prvků na bankovky. Tyto prvky vypadají jako trojrozměrné, budou se používat na bankovkách, pasech a průkazech totožnosti.
  • Zvláštní cena Všeobecné zdravotní pojišťovny: doktor Radim Šrám za zkoumání vlivu znečistěného životního prostředí na zdravotní stav populace. Šrám zjistil, že prachové částice obsahující rakovinotvorné látky negativně ovlivňují lidský plod.

Odborná komise vědců z Klubu Českých hlav hodnotila přes sto přihlášených uchazečů. Předsedkyně poroty a šéfka Ústavu experimentální medicíny Eva Syková upozornila na vynikající kvalitu studentských a doktorandských prací, které často snesou evropské srovnání a zasloužily by si více cen. Rezervy má prý česká věda v technologických inovacích v podnicích. 

Aktuální ročník ceny Česká hlava je už sedmý v řadě. Cílem soutěže je především popularizovat českou vědu.