Berlusconi a Merkelová chtějí společně hledat kompromisy mezi ekologií a průmyslem

Terst (Itálie) - Itálie a Německo se na dnešním summitu v severoitalském Terstu dohodli na vytvoření pracovní skupiny, která bude hledat cesty ke sladění postojů obou zemí v oblasti ochrany životního prostředí. Oznámil to italský premiér Silvio Berlusconi na závěr jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Možná více než o ekologii jde o automobilový průmysl, který je pro obě země velmi důležitý a trpí bojem EU proti klimatickým změnám.

Silvio Berlusconi na tiskové konferenci prohlásil: „Naše dosavadní rozdílné postoje vyplývají z dopadu rozhodnutí, která přijímá Evropská unie, na naše výrobní provozy. A protože Itálie i Německo patří mezi největší výrobce v Evropě, nechceme, aby nezbytnost snižování emisí CO2 měla na naše provozy dramatický dopad.“ Jak dodal, „Evropa má za povinnost být příkladem“ v oblasti ochrany životního prostředí.

Merkelová, která patří k velkým stoupencům evropského plánu na ochranu životního prostředí, zdůraznila, že ochrana přírody nesmí být zapomenuta ani v období nynější hluboké finanční krize. Podle kancléřky nově ustavená pracovní skupina umožní nalézt kompromis mezi průmyslovou výrobou a ekologií.

Angela Merkelová:

„Cíle pro rok 2020 zůstávají v platnosti, musíme ale prověřit, jakým způsobem k nim dospějeme.“

Takzvaný ekologicko-energetický balíček EU v oblasti životního prostředí patří nyní v unii k nejčastěji diskutovaným tématům. Balíček opatření má unii pomoci dosáhnout cíle snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o pětinu proti úrovni z roku 1990.

Poslední podrobnosti unijního balíčku by údajně měly být doladěny během půlročního českého předsednictví v EU, které začíná v lednu příštího roku. Cílem je dosáhnout do roku 2020 snížení objemu emisí oxidu uhličitého o 20 procent a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie rovněž o pětinu.