Nová rodinná politika ve Vietnamu - povolené jsou jen dvě děti

Hanoj - Vietnamská vláda plánuje obnovení kontroly populačního růstu prostřednictvím zákonných nařízení povolujících každému rodičovskému páru pouze dvě děti. Úřady tvrdí, že je to nutné k udržení rozvoje země. Průměrný roční růst vietnamské populace činí v posledních letech stabilně pouze okolo 1,3 procenta.

Nařízení by mělo začít platit od ledna 2009 a říká, že vietnamské rodiny nesmějí mít víc než dvě děti. Vláda přistoupila k takovému kroku, protože si myslí, že v současnosti nejsou rodiče ani stát schopni zajistit dětem kvalitní vzdělání a odpovídající životní úroveň.

Proti návrhu se bouří především majetnější vrstva obyvatel, která namítá, že je schopná své děti finančně zajistit. Vláda sice povolila výjimky, ty se ale movitějších lidí nedotýkají. Více než dvě děti mohou mít pouze rodiče, z nichž jeden z manželů pochází z národnostní menšiny nebo takové páry, které mají například postižené dítě.

Podobné nařízení už jednou ve Vietnamu platilo - od šedesátých let do roku 2003. Vláda zatím nedefinovala, jaké sankce budou hrozit lidem, kteří zákon poruší.