Keltský hrob v Praze ukrýval meč, kopí a puklici štítu

Praha - Archeologové objevili při záchranném výzkumu v Praze 6 - Ruzyni hrob keltského bojovníka z doby mezi 4. a 2. stoletím před našim letopočtem. Pohřební výbava se skládala z puklice štítu, železného jezdeckého kopí a železného meče.

Objev na archeology čekal v samém závěru výzkumu při rozšiřování stavební jámy, kdy byl v profilu archeologické sondy zachycen řez hrobové šachty. I přes značné poškození se podařilo značnou část kosterních pozůstatků a pohřební výbavy zachránit.

Výzkum prováděný na ploše budoucího obytného komplexu odkryl také část sídliště z doby laténské. Z nálezů je patrné, že zkoumané území bylo užíváno velmi intenzivně po dobu několika staletí, a to zhruba od 6. do 1. stol. před našim letopočtem. Kromě zahloubených domů obdélníkového půdorysu archeologové odkryli také palisádové ohrazení dvorce či osady. 

Z nálezů jednoznačně převažovaly zlomky keramických nádob, avšak archeologům neunikly ani drobné bronzové ozdoby či zlomky náramků z modrého skla, které jsou typické pro 1. stol. před našim letopočtem. 

Po celkovém zpracování a konzervaci budou nálezy získané při výzkumu předány Muzeu hlavního města Prahy, které je zpřístupní veřejnosti. 

Při stavbě kanalizace nedávno archeologové nalezli pravěkou keramiku, kterou předběžně datovali do doby železné (zhruba 8. až 1. století před našim letopočtem). Byla však vesměs značně poškozená. "Litovický potok a jeho břehy jsou oblastí osídlenou po většinu z posledních zhruba osm tisíciletí, uvedl Kuchařík.