Lucemburský parlament schválil zákon o eutanazii

Lucemburk - Lucemburský parlament dnes schválil zákon o eutanazii. Asistovanou smrt je možné provést za přísně stanovených podmínek a odborné stanovisko musí vystavit nejméně dva lékaři. Eutanazie je zatím povolena pouze v Nizozemsku a v Belgii, tolerují ji v americkém Oregonu a v Kolumbii. Ve Švýcarsku ji mohou podstoupit také cizinci.

Ze šedesátičlenné lucemburské Poslanecké sněmovny se pro návrh vyslovilo 31 poslanců, 26 bylo proti a tři se zdrželi hlasování. K odmítnutí zákona, s nímž nesouhlasí ani lucemburský velkovévoda Jindřich, dnes Lucembursko vyzval i papež Benedikt XVI. „Odpovědní politici musí pamatovat na to, že rozhodnutí vzít člověku život je vždy morálně špatné a nikdy nemůže být v souladu s právem,“ prohlásil papež. Předseda lucemburské vlády Jean-Claude Juncker ale vzápětí kritiku Vatikánu odmítl a označil ji za vměšování.

Rozhodnutí parlamentu není konečné 

Dnešní rozhodnutí parlamentu ale není konečné. V únoru stejný zákon vrátila do Poslanecké sněmovny zpátky k prvnímu čtení s mnoha připomínkami Státní rada, která je poradním orgánem panovníka, zejména pro otázky legislativní a správní. Ta má nyní rozhodnout, zda bude nutné i druhé čtení.

Jednání o uzákonění eutanazie se v Lucembursku neobešlo bez problémů. Země je konstituční monarchií a její formální vládce velkovévoda Jindřich počátkem měsíce oznámil, že zákon nepodepíše, a norma by tedy nemohla nabýt platnosti. Minulý týden ale parlament pravomoci panovníka omezil. Úprava ústavy stanoví, že velkovévoda už nebude zákony přijaté parlamentem „schvalovat“, nýbrž jen „vyhlašovat“.

/*json*/{"map":{"lat":49.6132682234,"lng":6.12899780273,"zoom":13,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/