Sluneční bouře by mohla způsobit katastrofu

New York - Neveselé možnosti pro Zemi v případě nejhoršího scénáře sluneční bouře předpovídají vědci z americké Národní akademie věd. Škody, které by takováto bouře napáchala na elektrických rozvodných sítích a komunikačních systémech, by mohly být katastrofické s dopady vedoucími k možné ztrátě vládní kontroly nad situací, varují vědci, které cituje vědecký zpravodajský server space.com.

Jejich předpověď je částečně založena na velké solární bouři, která v roce 1859 vyzkratovala telegrafní dráty ve Spojených státech i v Evropě a způsobila rozsáhlé požáry. Tato bouře byla možná nejhorší za posledních 200 let, uvádí studie a varuje, že s nástupem moderních rozvaděčů a satelitů je v sázce mnohem víc než tehdy.

„Dočasné zopakování událostí z roku 1859 by mohlo způsobit podstatně rozsáhlejší společenské a ekonomické výpadky,“ uvádějí vědci. Když je Slunce v aktivní fázi svého jedenáctiletého cyklu, může rozpoutat silné magnetické bouře, které vyřadí z provozu satelity, ohrozí bezpečnost astronautů a naruší dokonce i komunikační systémy na Zemi. Nejhorší bouře mohou vyřadit rozvodné sítě vyvoláním proudu, který roztaví transformátory.

Moderní elektrické rozvaděče jsou tak vzájemně propojené, že velká vesmírná bouře takového druhu, který se dá čekat zhruba jednou za století, může spustit kaskádu výpadků v dominovém efektu postihujícím celé Spojené státy. Jen v této zemi by se bez proudu ocitlo 130 milionů či více lidí. Takhle rozsáhlé výpadky, jakkoli jsou považovány za výjimečnou možnost, by postihly další životně důležité systémy.

Postiženo by bylo topení, odpad i doprava

„Dopady by byly cítit na vzájemně závislé infrastruktuře, například distribuce pitné vody by byla zasažena v řádu několika hodin a rychle se kazící potraviny a léky by byly ztraceny během 12 až 24 hodin. Ihned by bylo postiženo topení či klimatizace, odpadní systémy, telefonní služby, doprava, doplňování paliv a tak dále,“ uvádí zpráva. Oprava výpadků by trvala měsíce. Banky by mohly být uzavřeny a obchodování s jinými státy by se mohlo zastavit.

„Potíže by měly pohotovostní služby a ztraceno by mohlo být řízení a kontrola,“ píší vědci vedení Danielem Bakerem, ředitelem Laboratoře pro atmosférickou a vesmírnou fyziku Coloradské univerzity v Boulderu. „Ať už by to byly pozemní katastrofy nebo extrémní výkyvy vesmírného 'počasí', důsledky by byly zničující pro moderní společnosti, které závisejí bezpočtem způsobů na moderních technologických systémech,“ dodává Baker v prohlášení zveřejněném současně se zprávou.

Roku 1989 Slunce vyřadilo elektřinu v Québeku

I v moderní době už vědci zaznamenali citelné dopady slunečních bouří. V roce 1989 v důsledku jedné z nich vypadla elektřina v celém kanadském Québeku. V roce 2003 deset velkých slunečních erupcí během dvoutýdenního období vyřadilo z provozu dvě družice kolem Země a poškodilo zařízení na palubě Mars orbiteru.

„Slunce je nepochybně životadárnou krví Země,“ říká Richard Fisher z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). „Abychom zmírnili možné dopady na bezpečnost veřejnosti, je pro nás životně důležité, abychom lépe pochopili extrémní vesmírné události způsobené aktivitou Slunce.“

„Sluneční bouře mohou produkovat elektromagnetické pole, které do drátů přivede extrémní proud, vyřadí z provozu elektrické vedení, způsobí všeobecné výpadky proudu a zasáhne komunikační kabely podporující internet,“ dodává zpráva. „Nepříznivé vesmírné počasí také produkuje sluneční energetické částice a způsobuje posuny v zemských radiačních pásech, což může poškodit družice používané pro komerční komunikaci, pro GPS a pro předpovídání počasí.“

Nárůst sluneční aktivity přijde roku 2012

Vědci se především snaží zlepšit své schopnosti v předpovídání těchto bouří. Příští vrchol sluneční aktivity je očekáván kolem roku 2012. Nyní je Slunce v útlumu, ale aktivita může propuknout v kterémkoli okamžiku a nepříznivé vesmírné počasí - jak vážné, nikdo neví - může zuřit rok nebo dva před vrcholem. Někteří vědci předpokládají, že příští vrchol může přinést vážnější důsledky než kterýkoli předchozí.

Stožár vysokého napětí
Stožár vysokého napětí
Více fotek
  • Stožár vysokého napětí autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/559/55887.jpg
  • Země a Slunce autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/105/10486.jpg