Východní Slovensko ohrožuje ropa z prasklého ukrajinského ropovodu

Budapešť/Košice - Východoslovenské řeky ohrožuje ropa, která na Ukrajině vytéká z prasklého ropovodu a směřuje po řece Už na slovenské území. Slovenské úřady jsou už připraveny znečištění zachytit tak, aby neproniklo dál na maďarské území. Ropovod praskl poblíž ukrajinského městečka Kostrina nedaleko hranice se Slovenskem. Do řeky Už se dostalo značné množství této suroviny a znečištění dnes dosáhlo město Užhorod. V nejbližší době tak spolu s tokem řeky přejde na slovenské území.

Slovenské úřady ochrany životního prostředí oznámily, že jsou připraveny mastnou skvrnu na svém území zachytit a zneškodnit. Ubezpečily znepokojené maďarské sousedy, že nepředpokládají, že by znečištění proniklo na maďarské území.

Řeka Už se na východním Slovensku vlévá do Laborce, který se o něco dále vlévá do Latorice a ta zase do Bodrogu. Tato řeka přechází na maďarské území a vlévá se do Tisy, jednoho z velkých levobřežních přítoků Dunaje.