Britové loví ztracené ruské dřevo

Kent - Až patnáct set tun dřeva, které tento týden za bouře v Lamanšském průlivu ztratila ruská loď Sinegorsk, vyplavilo moře na pobřeží jihovýchodní Anglie. Mokré a studené britské pláže teď zachvátila zlatá horečka. Místní obyvatelé začali ztracený náklad houfně rozebírat, i přesto, že podle britských zákonů na něj má stále nárok původní majitel.

Tam, kde by jindy bylo v lednu pusto, je v těchto dnech plno činorodých Britů. Jako mravenci rozebírají obrovské hromady fošen a prken. Bez váhání je nakládají do aut a vozí domů. Většina z nich dřevo použije na vylepšení vlastního domu nebo je prodá.

S nálezy na plážích to ale v Británii není tak jednoduché. Věci vyvržené z moře je možné si ponechat, ovšem pod podmínkou, že nahlásíte množství a kvalitu nalezeného zboží. A že pak rok čekáte, jestli se o ně někdo nepřihlásí.

Dřevo vezla do Egypta kolem pobřeží Kentu ruská loď Sinegorsk. Za pondělní bouře se uvolnila značná část nákladu, zhruba 1500 tun. Hrozilo přitom, že se potopí i samotná loď. Nakonec ale vyvázla a v současnosti kotví v southamptonském přístavu. Posádka zajišťuje zbytky nákladu a čeká na povolení k plavbě.