EU chce chránit sluch posluchačů empétrojek

Brusel - Několik desítek expertů se sešlo v belgickém Bruselu, aby posoudili, jak nejúčinněji ochránit evropské spotřebitele před negativními vlivy příliš hlasitého poslechu hudby z osobních hudebních přehrávačů. Mezi hosty jsou zdravotníci, výrobci elektroniky, obhájci práv spotřebitelů a další odborníci. Akce, kterou organizuje Evropská komise, chce zamezit současnému trendu v EU, kdy až deseti procentům majitelů osobních hudebních přehrávačů hrozí následkem poslechu na příliš vysokou hlasitost trvalá ztráta sluchu.

„Čím více člověk hudební přehrávač používá a čím hlasitěji hudbu poslouchá, tím více mu hrozí, že nějak ublíží svému sluchu,“ vysvětluje zpravodajka ČT v Bruselu Eva Hrnčířová. Podle odhadů poslouchá v EU hudbu denně 50 milionů až 100 milionů lidí. Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR) na podzim upozornil, že trvalou ztrátou sluchu je tak ohroženo mezi 2,5 milionu až deseti miliony osob. Výbor přitom do kategorie osobních hudebních přehrávačů zařazuje i vyspělou generaci mobilních telefonů, přes něž lze poslouchat hudbu.

„Mám obavy, že až deset milionů lidí… může nevědomky poškozovat svůj sluch. Mnoho z nich jsou děti a dospívající, kteří si toto nebezpečí ještě neuvědomují,“ řekla dnes na úvod konference eurokomisařka pro ochranu spotřebitelů Meglena Kunevová. V současnosti evropské standardy omezují hladinu hluku z přehrávačů hudby na 100 decibelů. Ztráta sluchu přitom hrozí už tehdy, poslouchá-li člověk pravidelně více než hodinu denně hudbu hlasitější než 89 decibelů.

Omezení na 100 decibelů však není v rámci EU závazné, informovali dnes účastníky konference odborníci z EK. Podle nich unijní pravidla v současnosti jen vyžadují, aby byli spotřebitelé o rizicích příliš hlasitého poslechu varováni.

Evropská komise nyní podle Kunevové zvažuje, zda nezavést nové regulace zvukových hladin přehrávačů, jak to nyní například navrhují zákonodárci v Portugalsku. Podle odborníků z komise ale při zavedení nových regulací elektroniky může být ohrožen volný trh.

Z dnešní diskuse expertů vyplynulo, že ani osvěta spotřebitelů se vždy nesetkává s kýženým efektem. Několik vědeckých studií totiž ukazuje, že lidé, a zejména dospívající obecně věnují malou pozornost varovným nápisům. Nelly Joussetová z francouzského ministerstva zdravotnictví uvedla, že ve Francii se o nebezpečí poškození sluchu z přehrávačů dovídají děti a dospívající v rámci školní výuky.

Podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) na světě žije téměř 280 milionů lidí se středně až těžce poškozeným sluchem a tento počet stále vzrůstá.

Ilustrační foto
Ilustrační foto