Evropský parlament: Spor o jesle a kritika na české „předsednické“ hlavy

Štrasburk - Evropská unie dnes otevřeně kritizovala české předsednictví za přístup k oblasti rodinné politiky. Čeští zástupci prosazují, aby unie ustoupila od závazku do roku 2010 umístit v průměru třetinu malých dětí v jeslích a 90 % dětí staršího předškolního věku ve školkách, na němž se shodla v roce 2002 v Barceloně. Česká vláda preferuje ponechání rozhodnutí v této věci na jednotlivých státech. Podle europoslanců ale český přístup diskriminuje ženy-matky, neboť je prý nutí vzdát se zaměstnání a starat se o děti. Praha podobnou kritiku předem odmítla jako neopodstatněnou.

Češi odůvodňují svůj přístup potřebou zohlednit rozdíly mezi státy. „Praktické zkušenosti jsou takové, že zdrcující většina zemí Evropské unie tohoto cíle nedosáhne, je také zjevné, že jednotlivé členské země mají rozdílnou rodinnou, sociální, kulturní tradici,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

Péče o nejmenší děti je podle českého předsednictví věcí jednotlivých členských států sedmadvacítky a není v kompetenci EU. „Státy zde vykonávají svou svrchovanou moc. Není proto možné vyžadovat jejich faktické plnění,“ sdělila mluvčí českého ministerstva práce a sociálních věcí pro předsednictví EU Jana Říhová.

Česku vadí i skutečnost, že barcelonské cíle byly stanoveny v době před rozšířením unie o dvanáct nových členů. Proti námitkám poslanců se Praha brání tím, že se svými návrhy pouze snaží nastartovat debatu. „Chceme jenom vytvořit takové podmínky, aby byly oceněny matky, které se rozhodly vychovávat děti samy a nepotřebují k tomu žádné zařízení,“ řekl europoslanec za ODS Jaroslav Zvěřina.

Maďarská europoslankyně: Češi posílají ženu zpátky do devatenáctého století

Evropský parlament se ale proti českému přístupu ohradil. „Poslanci vyjádřili obavy v souvislosti s návrhem českého předsednictví považovat péči o děti za 'plnohodnotnou alternativu profesního života', který podle jejich názoru směřuje k tradičnímu rozdělení práce mezi muže a ženy, tj. k tradičnímu pojetí, kdy je muž pracovníkem na plný úvazek a o jeho osobní potřeby se starají 'neviditelné ruce' (žena), které pečují o dům a rodinu,“ píše se v prohlášení Evropského parlamentu.

„České předsednictví navrhuje ustoupit od závazku, aby péče pro děti fungovala už od raného věku. Tím posílá ženy zpátky do 19. století, kdy pro ně platilo jen: děti, kuchyň a kostel,“ kritizovala český návrh maďarská europoslankyně Zita Gurmaiová.

Podle poslanců by se měly odstranit překážky rovné účasti žen a mužů na trhu práce. Státy by měly vytvořit takové prostředí, ve kterém by rodiny s dětmi lépe sladily pracovní život s výchovou potomků. Parlament dnes rovněž vyzval Evropskou komisi, aby předložila návrh nové směrnice o zvláštních právech a zárukách v souvislosti se slaďováním pracovního a rodinného života.

Jan Zahradil:

„Je to politicky motivovaný útok na české předsednictví.“

Proti zprávě poslanců se ohradil předseda europoslaneckého klubu za ODS Jan Zahradil. Podle něj je nepravdivá. Vidí v ní politicky motivovaný útok na české předsednictví unii, v jehož pozadí prý nepochybně stojí předvolební boj o křesla do Evropského parlamentu. S podivem na zprávu reagovala i slovenská europoslankyně Anna Záborská: „Nebývá zvykem, aby některá země byla kritizovaná, a to dost výrazně, za svoji politiku a na začátku svého předsednictví.“

Genderové organizace: Jeslí je málo, a tak ženy doma zůstanou chtě nechtě

České genderové organizace ale upozorňují, že nejde o to, aby třetina dětí chodila do jeslí, ale aby v nich vůbec měla místo. Počet jeslí v Česku klesl od roku 1990 o skoro 95 procent - z jednoho tisíce na devětačtyřicet. Navštěvuje je navíc necelé procento dětí do tří let. „V současné době se u nás matka s dítětem do tří let nemůže svobodně rozhodnout jít dříve do práce, protože jesle téměř neexistují a zaplatit si chůvu může skutečně jen bohatá rodina,“ upozornila Michaela Marková-Tominová z Asociace pro rovné příležitosti.

Petr Nečas
Petr Nečas
Více fotek
  • Petr Nečas autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/636/63542.jpg
  • Evropský parlament autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/620/61902.jpg