Kompromisní protikuřácký zákon v Rakousku se nelíbí skoro nikomu

Vídeň - Kompromisní protikuřácký zákon v Rakousku sklízí kritiku od rakouské veřejnosti, expertů i Evropské komise. Umožňuje totiž, aby si menší restaurace samy vybraly, zda budou kuřácké, nebo nekuřácké. Majitelé větších restaurací sice nově musí oddělit nekuřácké místnosti od kuřáckých, dostali na to ale dva roky čas a většina z nich s investicemi váhá.

První zkušenosti se zákonem platným od Nového roku dávají za pravdu odpůrcům kouření: drtivá většina malých provozoven zůstala kuřácká; ty větší pak měly oddělení bez popelníků obvykle už dávno - i bez zákona. „Zákon nedostatečně chrání nekuřáky a nemotivuje kuřáky, aby přestali,“ říká předseda lékařské iniciativy proti kouření Manfred Neuberger.

Podle předsedy sekce pohostinství Rakouské hospodářské komory Helmuta Hinterleitnera by ale absolutní zákaz kouření vedl k uzavření zhruba 5000 podniků a ohrozil by asi 12 tisíc pracovních míst.

Z mezinárodních průzkumů vychází Rakousko jako jeden z posledních kuřáckých rájů v Evropě. V posledním srovnání 30 evropských zemí z roku 2007 obsadilo Rakousko v boji proti kouření poslední místo. Průzkumy ale dokládají i to, že Rakušané sami jsou ke kouření tolerantní.

Plicní onemocnění
Plicní onemocnění