Na Marsu byla asi vyfocena voda v tekutém skupenství

Washington - Americká sonda Phoenix možná pořídila první snímky tekuté vody na Marsu. Několik dní po svém loňském přistání na "rudé planetě" vyfotografoval nyní již nefunkční stroj jednu ze svých noh, na níž se podle některých pracovníků projektu Phoenix zachytily tekuté kapky.

Sonda během svého pětiměsíčního výzkumu Marsu odhalila v jeho půdě přítomnost perchlorových solí, které udržují kapaliny v tekutém skupenství i při teplotách hluboko pod nulou. Odborníci z toho vyvozují, že tekutá voda by se mohla vyskytovat i pod povrchem Marsu. Zároveň ale upozorňují, že by musela být příliš slaná na to, aby v ní existoval život, jaký známe.

Podle Niltona Renna z Michiganské univerzity, který se na výzkumu podílel spolu s dalšími 21 vědci z projektu Phoenix, mohly tyto kapky vzniknout absorbováním vodních par z marsovské atmosféry. Další variantou je, že pocházely z ledu, který roztál při přistávání sondy.

Už dříve zveřejněné snímky totiž ukázaly, že robot při dosednutí odkryl pod prašným povrchem planety bílé vrstvy ledu. Laboratorní experimenty provedené na Zemi potvrdily, že Phoenix při tom mohl svými tryskami roztavit až milimetrovou vrstvu ledu, který poté skončil na noze zařízení. Renno však nevylučuje, že kapky mohly pocházet i z vody, která byla už tekutá.

Ne všichni členové týmu Phoenix s tímto závěrem ale souhlasí. Například Michael Hecht z Laboratoře tryskového pohonu NASA se domnívá, že vyfocené útvary jsou shluky ledu, které vznikly zmrznutím par na noze sondy. To Renno vyvrací tvrzením, že led by spíš sublimoval, než rostl, když by ulpěl na mnohem teplejším povrchu Phoenixu, než bylo jeho okolí. Hecht však argumentuje tím, že noha robota mohla být chladnější.

Sonda Phoenix
Sonda Phoenix