Mezinárodní tribunál vynese rozsudek za válečné zločiny v Kosovu

Haag - Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) má dnes vynést rozsudek nad bývalým srbským prezidentem Milanem Milutinovičem. Ten je spolu s dalšími pěti srbskými politiky a generály obviněn ze zločinů proti lidskosti a z válečných zločinů, kterých se měli dopustit za války v Kosovu v letech 1998 až 1999. Žalobci všem navrhli tresty od 20 let po doživotí.

Milan Milutinović se stal hlavou Srbska v roce 1997 a až do 29. prosince 2002 ho chránila imunita. Spolu s pěti dalšími srbskými činiteli je soudně stíhán za to, že společně s bývalým jugoslávským prezidentem, již zesnulým Slobodanem Miloševičem, rozpoutali rozsáhlou kampaň s cílem vypudit na 800 000 Albánců z tehdejší srbské provincie Kosovo.

Kromě šestašedesátiletého Milutinoviče stanuli před soudem také bývalý místopředseda srbské vlády Nikola Šainović, bývalý náčelník generálního štábu jugoslávské armády Dragoljub Ojdanić, generálové Nebojša Pavković a Vladimir Lazarević a někdejší šéf srbské tajné služby Sreten Lukić. Všichni obvinění odmítli a považují se za nevinné. Milutinović tvrdí, že jako prezident neměl nad srbskými vojáky v Kosovu kontrolu.

Proces trval více než šest let, soud vyslechl na 200 svědků. Při vyměřování trestu pro Milutinoviče by mohli soudci přihlédnout k tomu, že se bývalý srbský prezident v roce 2003 vydal dobrovolně do rukou spravedlnosti. „Z počátku se mluvilo o tom, že by mohl spolupracovat s obžalobou a vypovídat proti Slobodanu Miloševičovi, což by soud mohl zohlednit. Ale jak známo, Milošević zemřel ve své cele v roce 2006 a rozsudku se už nedočkal,“ uvedla zpravodajka ČT Barbora Šámalová.

Po zásahu mezinárodních sil vedených NATO se srbská armáda a policie z Kosova stáhly a provincie přešla pod správu OSN. Kosovští Albánci pak 17. února 2008 jednostranně vyhlásili nezávislost Kosova, kterou od té doby uznalo 55 členských zemí OSN z celkem 192. Srbská vláda ale samostatnost Kosova striktně odmítá jako nezákonnou a odporující i mezinárodnímu právu.

Slobodan Milošević
Slobodan Milošević