Bosenští Srbové žalují kvůli bojům u Srebrenice OSN a Nizozemsko

Banja Luka (Bosna) - Bosenští Srbové zažalovali u civilního soudu v Haagu Organizaci spojených národů a stát Nizozemsko, protože během občasnké války nedokázaly ochránit srbské obyvatelstvo ve Srebrenici. Konflikt mezi oběma znepřátelenými etniky později vyvrcholil masakrem 8000 muslimských mužů jednotkami bosenkosrbské armády.

„Vše, čeho chceme dosáhnout, je, aby se srbským obětem ze Srebrenice dostalo stejné pozornosti jako muslimským obětem,“ prohlásil předseda organizace Srebrenický historický projekt Stefan Karganović. Cílem této asociace je upozornit na srbské oběti války v Bosně, a na osud šesti bosenskosrbských rodin.

Srbové v žalobě obviňují nizozemské jednotky sil OSN, rozmístěné v době bojů ve Srebrenici, aby zde chránili obyvatele města, z toho, že nedokázaly zabránit Muslimům v útocích na srbské vesnice v okolí.

Muslimská Srebrenice byla v podstatě během celé občanské války v obležení bosenských Srbů. Ti město ostřelovali a konvojům s potravinami bránili ve vstupu. Na oplátku Muslimové podnikali noční výpady do okolních srbských vesnic s cílem zmocnit se zásob jídla. Podle Srbů přitom zabili okolo 3500 obyvatel.

V roce 1995 byla Srebrenice obsazena srbskou armádou. Všichni muslimští obyvatelé mužského pohlaví byli poté internováni a později povražděni. Těla byla ukryta v masových hrobech. Dohromady při tomto masakru zemřelo na 8000 lidí.

Masakr ve Srebrenici
Masakr ve Srebrenici