Ptačí říší hýbou změny klimatu

Praha - Ornitology překvapilo, jak razantně promluvily klimatické změny do evropské ptačí říše. Loni vydali klimatický atlas, kde odhadovali, jak se v Evropě změní rozšíření ptačích druhů, a zároveň čekali, že se změny projeví až za delší dobu. Sčítání ale ukázalo, že ptáci na klima už reagují.

Změna klimatu, která postihla svět ptáků, se týká celého kontinentu. I v české přírodě letos zahnízdí ptáci, kteří se tu v minulosti téměř nevyskytovali. „Mám potvrzeno, že druhy už začaly přibývat. Musím říct, že nás to překvapilo. Nečekali jsme, že to vyjde až takhle přesvědčivě,“ tvrdí Petr Voříšek z České ornitologické společnosti.

Změny klimatu vyhání ptáky z Česka

Dobrou zprávou je, že i v Česku početně přibývají teplomilné druhy - například vlha pestrá nebo žluva hajní. Změna klimatu však mnohem víc ptáků z české přírody vyhání. Petr Voříšek odhaduje, že na tři druhy ptáků, které budou ubývat, jeden druh přibyde.

Větší rozmanitost ptáků má přitom význam i pro člověka. Nové studie amerických vědců dokazují, že v druhově bohatých oblastech se mnohem hůř šíří virus Západonilské horečky. Tuhle nebezpečnou, v některých případech smrtelnou nemoc, nedávno našli v Rakousku a Maďarsku. Čím víc ptačích druhů, tím menší riziko pro lidi. V české přírodě ale bude druhová pestrost významně klesat.


Ubývají a ještě ubydou ptáci, kteří mají radši chladnější podnebí. Z Evropy vymizí třeba brkoslavi, i když letos se tito severští ptáci objevili i u nás. „Může to být dostatkem potravy či výškou sněhové pokrývky,“ vysvětluje ornitolog Lukáš Viktora.

Podle ornitologů ptákům výrazně pomáhá soustava NATURA 2000. Díky ostrovům ptačích rezervací, které jsou rozeseté po celé Evropě, můžou jednotlivé druhy lépe přežít klimatické změny. V plném proudu už je také jarní stěhování ptáků. Do české přírody už dorazili třeba skřivani.

Brkoslav severní
Brkoslav severní