Mořský biolog z Třeboně objasnil adaptaci fytoplanktonu na nehostinné podmínky

Praha - Ve čtvrtek 5. března 2009 v časopise Nature Michal Koblížek z Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni uveřejnil jako jeden ze spoluautorů studii, která za klíčový limitující prvek určující množství života v oceánech považuje především fosfor. Mezinárodní vědecký tým složený z amerických, francouzských a českých vědců se zaměřil na dvě oblasti světového oceánu velmi chudé na živiny - Sargasové moře a oblast jižního Pacifiku mezi Velikonočním ostrovem a pobřežím Chile.

K velkému překvapení vědců se ukázalo, že mikroorganismy odebrané v těchto dvou oblastech vykazují zcela odlišné lipidové složení. Zatímco vzorky z jižního Tichomoří obsahovaly v rámci buněčných membrán poměrně běžné formy fosfolipidů, fytoplankton odebraný v Sargasovém moři vykazoval značné množství neobvyklých forem lipidů neobsahujících fosfor.

Organismy žijící v Sargasovém moři se tvorbou těchto náhražkových lipidů zřejmě vypořádávají s velmi omezeným přísunem fosforu, který potřebují především pro syntézu DNA. „Tento závěr přitom platí i u nás v Čechách. Většina vodních ploch či jezer v České republice je taky limitována fosforem,“ vysvětloval Koblížek.

Mořští biologové jsou v otázce určující živiny rozděleni na dva hlavní tábory. Jedna skupina považuje za hlavní živinu, na níž závisí množství života v oceánech, vázaný dusík, druhá skupina předpokládá, že hlavním limitujícím prvkem v oceánu je fosfor.

Jak uvedl Michal Koblížek, získané výsledky jasně dokazují, že jsou různé oblasti světového oceánu limitovány odlišnými živinami. V jižním Tichomoří je rozvoj fytoplanktonu omezen přísunem vázaného dusíku, kdežto v Sargasovém moři je nedostatek fosforu. Vytváření náhražkových bezfosforových forem lipidů navíc představuje zajímavý příklad evoluční adaptace, kterou se mořské organismy přizpůsobily velmi obtížným podmínkám volného oceánu.

Vzorky fytoplanktonu
Vzorky fytoplanktonu
Více fotek
  • Vzorky fytoplanktonu zdroj: Wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/730/72925.jpg
  • Fytoplankton zdroj: Wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/730/72928.jpg