Snahy OSN o omezení zneužívání drog neuspěly

Vídeň - Ve Vídni dnes začalo desetidenní zasedání Komise OSN pro narkotika, které má posoudit úspěšnost realizace plánu OSN na omezení výroby drog a poptávky po nich vyhlášeného v roce 1998. V úvodním projevu konference český ministr vnitra Ivan Langer důrazně poukázal na skutečnost, že ambiciózních cílů OSN nebylo v uplynulém desetiletí dosaženo. Bolivijský prezident Evo Morales přímo před delegáty zastupujícími více než stovku vlád začal žvýkat lístek koky, což obhajoval jako součást bolivijské národní kultury.

Langer zdůraznil, že je potřeba soustavně získávat co nejúplnější data o situaci ohledně drog a prosazovat mezinárodní spolupráci při potírání drogového zločinu. „Bez kvalitních informací nemůže být světová komunita s to naplánovat skutečně účinná opatření a bez úzké spolupráce je nebude schopna prosadit,“ zdůraznil český ministr.

Desetiletá protidrogová kampaň snížila produkci nelegálních narkotik a počet jejich uživatelů, řekl ředitel Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu Antonio Maria Costa. Drogové gangy však podle něj využívají svých mimořádných zisků k podkopávání bezpečnosti a rozvoje v zemích už beztak sužovaných chudobou, nezaměstnaností a šířením nemoci AIDS.
Evropská komise ve své zprávě, zveřejněné právě u příležitosti konání vídeňského shromáždění, uvádí, že důsledkem zakazování drog bylo, že se obchod s nimi přesunul do oblastí, kde nevládne zákon. Například spotřeba kokainu a heroinu na Západě klesla, ale v některých částech východní Evropy a střední Asie stoupla natolik, že celková spotřeba se od roku 1998 zvýšila.

Zákazy vedly také k tomu, že zmizela střediska, kde bylo možné si vyměňovat injekční stříkačky, takže uživatelé začali stříkačky mezi sebou sdílet, což způsobilo šíření nemocí.

„Nenašli jsme žádný důkaz, že problém drog se v uplynulém desetiletí celkově zmírnil. Všeobecně řečeno se situace trochu zlepšila v některých bohatších zemích, ale v jiných se zhoršila a v některých se zhoršila prudce a podstatně, mezi nimi v několika velkých rozvojových zemích a zemích ve fázi přechodu. Jinými slovy - zdá se, že situace ve světě je, pokud jde o drogy, víceméně stejná jako v roce 1998,“ píše se v dokumentu.

Evropská komise v materiálu také konstatuje, že propojení terorismu a ozbrojených povstání s drogami je významné, ale jen na několika málo místech, jako třeba v Afghánistánu a v Kolumbii.

Zpráva byla vypracována na základě údajů dodaných z 18 států, mezi nimi i z České republiky. Očekává se, že účastníci vídeňské schůzky podepíší prohlášení, ve kterém se zavážou k boji proti drogám na dalších deset let.

Evo Morales
Evo Morales
Více fotek
  • Evo Morales autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/731/73085.jpg
  • Zabavený kokain autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/687/68611.jpg
  • Drogy autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/625/62432.jpg
  • Zadržené drogy autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/717/71630.jpg
  • Konopí autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/731/73015.jpg