Papež autorizoval článek v extremistickém časopise

Hamburk - Papež Benedikt XVI. vydal ještě jako kardinál Joseph Ratzinger v roce 1998 článek v rakouském krajně pravicovém nakladatelství. Původní reakce vídeňského arcibiskupství zněla, že Ratzinger o publikaci článku nevěděl, časopis Spiegel však dnes tvrdí, že kardinál dal k otištění materiálu souhlas. Informace má podle časopisu vyplývat z korespondence mezi Vatikánem a nakladatelstvím Aula ze Štýrského Hradce.

Zpráva o Ratzingerově příspěvku do sborníku s názvem „1848 - dědictví a závazek“ se objevila před několika týdny. Mluvčí vídeňského arcibiskupství na to v únoru reagoval tvrzením, že nakladatelství použilo kardinálův článek zjevně bez svolení autora. Spiegel však získal dopis někdejšího Ratzingerova tajemníka Josefa Clemense z 30. září 1997, v němž „z pověření pana kardinála Ratzingera“ dává souhlas s otištěním článku v měsíčníku Die Aula.

Časopis před třemi roky podle Spiegelu vyvolal v Rakousku skandál, když jeho vydavatel Herwig Nachtmann vychvaloval článek popírače holocaustu Waltera Lüftla. Rakouská krajně pravicová strana Svobodných se poté od magazínu, který využívala jako stranický tiskový orgán, distancovala.

Papežovu pověst letos poškodilo zrušení exkomunikace čtyř biskupů z tradicionalistického Bratrstva svatého Pia X., které odmítá závěr druhého vatikánského koncilu z 60. let zlepšit vztah s Židy. Zasloužil se o to především nejvýraznější představitel bratrstva, britský biskup Richard Williamson, který prakticky ve stejnou dobu veřejně prohlásil, že nevěří v existenci nacistických plynových komor a že v koncentračních táborech zemřelo nanejvýš 300.000 Židů, ne šest milionů.