Obama svolává schůzku o změnách klimatu

Washington - Americký prezident Barack Obama svolává na 27. a 28. dubna do Washingtonu fórum o energii a klimatu, jehož cílem bude pomoci OSN s vytvořením dohody o globálním oteplování. Konference se mají zúčastnit představitelé 16 velkých ekonomik. Jejich úkolem bude "pomoci s vytvořením politického vedení potřebného" k dosažení mezinárodní smlouvy o snížení emisí skleníkových plynů ještě v letošním roce.

Do Washingtonu jsou pozváni představitelé Austrálie, Brazílie, Velké Británie, Kanady, Číny, Evropské unie, Francie, Německa, Indie, Indonésie, Itálie, Japonska, Jižní Koreje, Mexika, Ruska a Jižní Afriky. Kromě nich se jednání zúčastní i zástupci OSN a také Dánska, které bude koncem roku hostit jednání OSN o dokumentu, jenž naváže na Kjótský protokol.

Tato přípravná setkání by měla vyvrcholit summitem na toto téma v červenci v Itálii.

Vláda předešlého prezidenta George Bushe se v boji proti klimatickým změnám aktivně neangažovala. Bush brzy po nástupu do Bílého domu v roce 2001 zrušil americký podpis pod Kjótským protokolem, který zavedl průmyslově vyspělým zemím limity pro emise skleníkových plynů.

Obama se zato na energetiku a ekologii výrazně zaměřoval už během celé své volební kampaně, kdy se například zasazoval o využívání alternativních zdrojů energie a o omezení závislosti Spojených států na dovozu ropy. Sliboval, že se zapojí do boje s globálními změnami klimatu a že se pokusí prosadit snižování emisí skleníkových plynů, které patří mezi jejich příčiny.

Prohlásil rovněž, že Spojené státy jsou připraveny vést mezinárodní boj proti globálnímu oteplování. Podotkl ale, že je nutné, aby k tomu svým dílem přispěly také nové hospodářské velmoci jako Čína a Indie.

Průmyslová krajina
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24