EU kritizuje přístup k homosexuálům v zemích unie, i v ČR

Brusel - Podle zprávy EU dochází v členských zemích k diskriminaci homosexuálů. Unie vydala prohlášení, že by jednotlivé země měly přijmout příslušné legislativní a další kroky, aby této situaci lépe čelily. Zprávu na žádost Evropského parlamentu vypracovala a dnes v Bruselu zveřejnila Agentura EU pro základní práva (FRA). Při své kritice agentura několikrát zvlášť cituje Česko.

V Česku, Bulharsku, Maďarsku, Itálii, na Maltě a na Kypru volání po posílení práv lesbiček, gayů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT) narazila na nepřátelský postoj ze strany některých politiků, uvedla zpráva, která hodnotí situaci z pohledu unijních direktiv o právech a ochraně homosexuálů z roku 2000.

Podle autorů textu patří Česko také k desítce zemí, kde veřejná moc nemohla, nebo nechtěla zajistit bezpečnost účastníků veřejných pochodů a setkání LGBT před útoky homofobů. V posledních pěti letech tak bylo zaznamenáno podobné násilí v Česku, Polsku, Bulharsku, Maďarsku, Itálii, Estonsku, Lotyšsku, Rumunsku a Švédsku.

Autoři zprávy obecně uvedli, že v zemích EU diskriminace vůči homosexuálům začíná v různé míře již ve škole. Vyučující nemají potřebné znalosti pro odhalování a řešení těchto problémů. Dětské oběti této diskriminace mívají špatné studijní výsledky a někdy i opouštějí školský systém, tvrdí FRA.