Homosexuálové mohou mít ve Švédsku normální svatbu

Stockholm - Homosexuální páry už můžou uzavírat sňatky také ve Švédsku, parlament totiž ve Stockholmu schválil nový zákon, který bude platit od 1. května. Namísto registrovaného partnerství si teď homosexuálové mohou vybrat mezi církevní nebo civilní svatbou. Švédsko je pátou evropskou zemí, kde je to možné, už od roku 2002 zde mohou tyto páry adoptovat děti.

Švédsko povolilo homosexuálům vstupovat do registrovaných partnerství v roce 1994. Od roku 2002 mohly tyto páry adoptovat děti. Nyní si mohou vybrat civilní či církevní svatební obřad. Doposud byla možná pouze úřední cesta.

Švédská luteránská církev, která se od státu oddělila v roce 2000, oznámila, že je připravena sloužit obřady pro homosexuální páry. Dodala, že termín manželství nadále ponechá pouze pro heterosexuální svazky.

Pro zákon se podle agentury TT vyslovilo 261 poslanců z 349hlavého parlamentu. Proti návrhu zvedlo ruku 22 zákonodárců, zbývajících 66 se hlasování zdrželo nebo nebylo přítomno.

Dalšími evropskými státy, které manželství osob stejného pohlaví povolují, jsou Nizozemí, Norsko, Belgie a Španělsko. V Česku mají gayové a lesby od 1. července 2006 možnost vstoupit do registrovaného partnerství.