V boji proti invazním druhům by mělo pomoci nadnárodní pracoviště

Praha - Vědci požadují nadnárodní pracoviště, které by sjednotilo aktivity zaměřené proti invazním druhům rostlin a živočichů, které ohrožují Evropu. Nedávné zjištění totiž ukázalo, že Evropa je domovem 11 000 zavlečených druhů, přičemž u 90 procent z nich nejsou známé důsledky jejich invaze. Každoroční náklady spojené s likvidací škod způsobených zavlečenými druhy dosahují deseti miliard eur, tedy asi 266 miliard korun.

O nutnosti sjednotit Evropu v boji s invazními druhy píšou v dnešním vydání vědeckého časopisu Science pracovníci z Lincolnovy univerzity na Novém Zélandu, Botanického ústavu Akademie věd v Průhonicích, Univerzity v Bernu a Biologické stanice Donana ve španělské Seville. Stejní vědci editovali v letošním roce vydaný přehled zavlečených druhů do Evropy.

Managementem invazních druhů se podle nich zabývá příliš mnoho institucí. Úkolem Evropského centra pro management invazních druhů (ECISM) by podle nich bylo monitorovat již přítomné i nově zavlékané druhy, vyhodnocovat ekonomická i environmentální rizika spojená s jejich šířením a předávat informace na příslušná místa.

Měl by vzniknout celoevropský monitorovací systém

ECISM by koordinovalo příslušné aktivity v členských státech EU a vytvořilo celoevropský monitorovací systém, který by umožnil neprodleně reagovat na nové hrozby a zlepšil by povědomí o invazních druzích u veřejnosti. Počty invazních druhů každoročně rostou. K jejich šíření totiž významně přispívá volný trh, jehož vytvoření je pro EU jednou z hlavních priorit.

„Nenavrhujeme nic převratného, podobné úvahy o zřízení koordinačního centra se již dříve objevily ve Spojených státech, ale vlivem složitých politických, kulturních a geografických poměrů je jeho zřízení v Evropě aktuálnější než kdekoli jinde ve světě,“ tvrdí vědci. Čas podle nich ukáže, zda se Evropě podaří s touto výzvou vypořádat.

Invazní druhy likvidují druhy původní - kříží se s nimi, parazitují na nich a vytlačují je z jejich stanovišť. Přinášejí s sebou choroby, narušují rovnováhu ekosystémů, přetvářejí krajinu a působí škody v zemědělství, lesnictví a rybářství. U obzvlášť nebezpečných invazí může dojít k tomu, že se daný druh začne šířit natolik nekontrolovaně, že rozvrací celé ekosystémy, což vede k rozsáhlým ekologickým škodám a potlačení či likvidaci mnoha původních druhů, ne jen těch s podobnou nikou. Některé invaze mohou skončit až naprostým vyhynutím většího množství původních druhů.

Vlčí bob
Vlčí bob