Mensa chce zvýšit dětský intelekt

Praha - Zvýšení intelektu předškolních dětí je cílem projektu, který v několika mateřských školách zkouší Mensa České republiky, sdružující lidi s nadprůměrným IQ. Díky speciálním cvičením a úkolům zaměřeným na rozvoj intelektu by se podle Mensy měly schopnosti dětí zvýšit až o dvacet procent.

„Jedná se o mezinárodní projekt Mensy International. Spuštěný je několik let v Srbsku, následně ve Slovinsku, Maďarsku a v Itálii. Tam říkají, že výsledky jsou vidět po dvou, třech měsících,“ vysvětluje předseda Mensy ČR Tomáš Blumenstein.

Spektrum činností, kterými chce Mensa svou teorii ověřit, zahrnuje čtení, cvičení motorických dovedností, rozvoj paměti a pozornosti, ale také speciální hry zaměřené na myšlení a tvořivost. Ty by měly podpořit rychlejší rozvoj nervových spojení, takzvaných synapsí. Školky vycházejí výzkumníkům vstříc. „Všechno co nějakým způsobem obohacuje děti, co je rozvíjí a co jim pomáhá ve vývoji má význam,“ míní ředitelka prostějovské školky.

Podle Mensy cvičení nepovedou k rozvoji vrozené inteligence, ale ke zvýšení mozkové kapacity, kterou člověk využívá jen z malé míry. S dětmi budou ve školkách cvičit zhruba čtvrt hodiny denně přímo jejich učitelka.

Skepticismus mezi odborníky

Čeští odborníci jsou ale opatrní. Hlavně k údaji, že schopnosti dětí vzrostou až o dvacet procent. Předsedkyně Společnosti pro talent a schopnosti Eva Vondráková upozorňuje hlavně na skutečnost, že podobně exaktní údaje jsou jen obtížně měřitelné. U malých dětí lze navíc těžko odlišit, nakolik se na jejich vývoji bude podílet speciální cvičení a nakolik běžný program v mateřských školách.

Skepticky se k výzkumu staví dětská psycholožka Václava Masáková. „Dobrá paní učitelka v mateřské škole rozvíjí děti v předškolním věku tak, jak se dá, takže na to není potřeba další zvláštní program,“ míní.

Mensa chce celý projekt na zvyšování intelektových schopností dětí vyhodnotit koncem června. V případě pozitivních výsledků pak bude prosazovat jeho rozšíření do dalších mateřských škol od září.