Skleníkové plyny jsou nebezpečné, říká americká ekologická agentura

Washington - Skleníkové plyny jsou zdraví nebezpečné, oznámila to Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA). Vyjádření tohoto úřadu může přispět k tomu, aby Kongres přijal omezení množství oxidu uhličitého a dalších 5 skleníkových plynů vypouštěných do vzduchu. Nejvyšší soud rozhodl už před dvěma lety, že skleníkové plyny jsou podle amerických zákonů znečišťujícími látkami. A pokud se prokáže, že jsou zdraví škodlivé, musí být regulovány. Administrativa bývalého prezidenta Bushe se ale takovým opatřením bránila.

EPA oznámila, že výfukové plyny motorových vozidel přispívají ke klimatickým změnám. Důkazy o tom, že člověkem produkované znečištění je příčinou globálního oteplování, jsou prý „přesvědčivé“.

Nyní čeká stanovisko agentury šedesátidenní lhůta, během které mohou lidé zprávu zkritizovat, připomínkovat a okomentovat. Teprve pak EPA vynese konečné rozhodnutí o skleníkových plynech. Závěrečné výsledky by mohly popohnat americký Kongres v tom, aby co nejrychleji přijal limit pro množství skleníkových plynů.

První návrhy by se mohly začít projednávat ještě před srpnovými kongresovými prázdninami. Případná omezení by podle agentury AP měla dalekosáhlé ekonomické a sociální dopady a mohla by zcela změnit způsob, jakým Spojené státy získávají energii.