Ratzinger byl zvolen papežem třetí den po svých 78. narozeninách

Vatikán - Více než miliardová římskokatolická církev získala nového papeže - stal se jím německý kardinál Joseph Ratzinger, který přijal jméno Benedikt XVI. Konkláve dospělo k rozhodnutí po dvoudenním rokování a do čela církve postavilo blízkého spolupracovníka zesnulého Jana Pavla II. Ratzinger stál v čele Kongregace pro nauku víry a je považován za představitele konzervativních církevních kruhů. Ratzinger byl zvolen třetí den po svých 78. narozeninách (narozen 16. dubna 1927) jako druhý nejstarší z takzvaných papabili, tedy kardinálů, kteří byli zmiňováni jako možní nástupci zesnulého Jana Pavla II. Tomu bylo 58 let, když v říjnu 1978 stanul v čele katolíků. Jeho pontifikát trval přes 26 let a Jan Pavel II. byl třetím nejdéle sloužícím papežem v historii.

„Drazí bratři a drahé sestry, po velkém Janu Pavlu II. zvolili kardinálové mne, prostého a pokorného dělníka na vinici Páně,“ řekl nový pontifik, oděný již do tradičního papežského roucha s červenou pláštěnkou při prvním požehnání Městu a světu. Požádal věřící, aby se za něho modlili, a vyjádřil naději, že mu bude nápomocna Panna Maria. Zaplněné náměstí svatého Petra uspořádalo nové hlavě katolíků bouřlivé ovace a 265. papež v historii za ně opakovaně děkoval.

Konkláve, které zasedalo za zavřenými dveřmi Sixtinské kaple, trvalo 26 hodin a bylo jedním z nejkratších. Podle některých komentářů volba potvrdila spekulace, že hlavou církve bude někdo ze starších kardinálů, aby po více než čtvrtstoleté vládě Jana Pavla II. následoval kratší pontifikát.

Video Rozhovor s Ivanem Štampachem a Petrem Hachem
video

Rozhovor s Ivanem Štampachem a Petrem Hachem

Při mši, kterou rituál volby začal, německý kardinál nabádal k upevnění církevní doktríny; jeho řeč podle některých pozorovatelů měla znaky programového prohlášení konzervativního tábora. Ratzinger v kázání odmítl „diktaturu relativismu“. „Mít jasnou víru podle církevního kréda je často označováno nálepkou fundamentalismu,“ prohlásil. Podle něho však „dospělá víra není ta, která se nechává smýkat módními proudy… Dospělá víra je pevná a hluboce zakořeněná v přátelství ke Kristu“.

Hach: Jan Pavel II. byl vůdce, Benedikt XVI. je učitel

„Zatímco Jan Pavel II. byl vysloveně vůdcovským typem, oslovil naráz obrovskou skupinu lidí, Benedikt XVI. je učitel, je to člověk, který působí slovem na jednotlivce, nikoli na skupiny. Je ho potřeba pochopit, propracovat se k němu,“ podotkl člen Papežské akademie pro život Petr Hach.

Leccos o záměrech Benedikta XVI. může naznačit zvolené jméno, kterým se papežové hlásí k odkazu svých předchůdců. Benedikt pochází z latinského „požehnaný či žehnající“. Ve 20. století byl jen jeden papež toho jména - Benedikt XV. (1914-1922). Ten po svém zvolení vystoupil proti odhalování kacířů za každou cenu, postaral se o uklidnění poměrů uvnitř církve a obstál i v bouřlivých zvratech první světové války - zachovával přísnou neutralitu a mírovými návrhy se pokoušel konflikt ukončit.

Poslední dobou čelil papež skandálům okolo zneužívání

V poslední době papež čelí skandálům kolem rozsáhlého sexuálního zneužívání kněžími. Mnozí mu vyčítají hlavně to, že ještě jako prefekt Kongregace pro nauku víry záměrně o zneužívání mlčel.

Půlnoční mše v bazilice sv. Petra ve Vatikánu
Půlnoční mše v bazilice sv. Petra ve Vatikánu