Odborníci začínají pracovat na nové generaci internetu

Praha - Internet stárne. Evropa, která se sama označuje za lídra v nových technologiích, hledá způsob, jak jej omladit. Inženýři začali pracovat na takzvaném Future Internetu, tedy internetu budoucnosti. S ním se prý zrodí i jeho nová generace, globální síťová společnost. Podle Evropské unie je současný internet zastaralý, nezvládne nové aplikace a navíc silně pokulhává například při ochraně soukromých údajů. Proto už teď vznikl jakýsi předskokan Future Internetu, takzvaný Internet věcí.

„Už jsme začali pracovat na projektu nazvaném Internet věcí, se kterým je spojena i nová technologie RFID. Dnes ve skutečnosti představuje už dva trhy. Komise velice brzy vydá zprávu o tom, jak bude možné uchovávat soukromá data našich občanů v tomto novém světě Internetu věcí,“ řekla Vivian Redingová, eurokomisařka pro informační společnost a média. Internet budoucnosti by se měl podle představ Evropské unie stát pomocníkem i rádcem. Firmám by měl například ukázat, jak snížit spotřebu elektřiny.

Dr. Lutz Heuser - viceprezident společnosti SAP AG

Internet věcí je svět, ve kterém jsou fyzické objekty (produkty) integrovány do informačního světa a stávají se aktivními účastníky obchodních procesů. Na fyzické objekty (produkty) jsou dále vázány služby s přidanou hodnotou, díky kterým je možné získávat o identifikovaných produktech určité informace. Síla propojení fyzického a informačního světa nazývaná „Internet věcí“ proto umožní nejen rozvoj a šíření RFID v otevřených systémech, ale umožní také vznik zcela nových služeb, které mohou mít na trhu značný úspěch.

„Počítáme s tím, že za tři čtyři roky se už víc než miliarda lidí připojí na internet ze svého mobilního telefonu. Internet budoucnosti umožní obyvatelům lepší přístup ke službám, budou lépe pracovat, lépe nakupovat, vzdělávat se, a dokonce se o sebe i lépe postarají, protože na síti najdou řešení svých zdravotních problémů,“ vyjádřil se João da Silva, ředitel Konvergence sítí a služeb při Generálním ředitelství Evropské komise. Technologická stránka rekonstrukce internetu se rodí na společné platformě víc než stovky projektů. Dva a půl bilionu eur na výzkum přislíbily přední evropské firmy. A do kapsy sáhne i unie.

Česká republika se kvalitou internetu probojovala na 20. místo

Jak rychlí a efektivní jsme v tom současném internetovém světě, měří projekt internetové ekonomické vyspělosti nazvaný Connectivity Scorecard. Padesát států soutěží v počtu přípojek k internetu, jejich kvalitě, počítačové gramotnosti, e-governmentu a dalších kritériích. Česká republika se probojovala na dvacáté místo. „Projekt je zaměřen na konzumenty, vládu a obchod. Ve všech těchto kategoriích je co se učit. V České republice by měla v této oblasti mnohem víc dělat vláda a samozřejmě je třeba víc optických sítí. Obchodní využití technologií je také docela nízké. Česká republika se musí pokusit, aby se digitální budoucnost stala skutečností co nejdřív,“ podotkl Leonard Waverman, děkan Haskayne School of Business, University of Calgary.

Digitální budoucnost vytvoří podhoubí pro globální síťovou společnost. Téměř každá lidská činnost pak podle evropského ředitele konvergence sítí a služeb da Silvy bude spojena s internetem. Dle jeho slov je časový horizont, ve kterém se naše společnost změní v „síťovou společnost zítřka“, minimálně 10 let. Dnes teprve děláme první krůčky, které časem, až se dostaneme ven z ekonomické krize, nakonec povedou k tomu, že víc a víc lidí se připojí k internetové společnosti.