Vědci objevili v Kašperských Horách tisíce mincí ze 17.století

Kašperské Hory (Klatovsko) - Archeologové objevili v Kašperských Horách přes 3500 stříbrných mincí z třicetileté války. Poklad ze 17. století odhalil průzkum okolí bývalé hornické šachty, která se musí prozkoumat kvůli statice při přestavbě náměstí. Ověřování a určování jednotlivých mincí nějakou dobu potrvá. Peníze byly uloženy v keramickém hrnku uzavřeném dřevěnou pokličkou asi 40 centimetrů pod povrchem. Informace sdělil vedoucí výzkumu a ředitel českokrumlovské společnosti Archaia Jih Karel Kašák.

„Při začišťování povrchů, kdy ještě neprobíhá regulérní archeologický průzkum, jsme odkryli nález. Je to depot mincí z období třicetileté války. Jsou to stříbrné mince různých ražeb,“ uvedl Kašák. Vysvětlil, že právě mince z období válek se nacházejí nejvíce, i když tento nález rozhodně není běžný. Hodnota nálezu se podle Kašáka nyní nedá určit. „Zatím nevíme, jak hodnotné mince tam jsou,“ doplnil.

V Kašperských Horách se právě připravuje celková rozsáhlá rekonstrukce náměstí za 44 milionů korun, které předchází nutný archeologický průzkum. Kašperské Hory patřily ve středověku k poměrně významným sídlům, a proto odborníci předpokládali, že archeologové při průzkumu náměstí nějaké zajímavé nálezy uskuteční. V době třicetileté války město podle historiků zužovala válečná tažení. Není proto vyloučeno, že lidé si tehdy mohli před drancujícími vojáky například zakopat svůj majetek.

Archeologické nálezy nejsou ve městě výjimkou. Malý poklad v mincích se zde údajně nalezl ve 20. či 30. letech minulého století, při různých stavebních pracích se poblíž náměstí našly v nedávné době také pozůstatky domků a dalších staveb či zachovaná keramika.