Začíná výstava připomínající bitvu v Teutoburském lese

 

Berlín/Praha - Ve třech německých muzeích začíná jedna z největších archeologických výstav, které se kdy v regionu střední Evropy konaly. Nese název Impérium, konflikt, mýtus a připomíná dvoutisící výročí bitvy v Teutoburském lese. Germánské kmeny v ní zasadily římské říši kolosální porážku, která předznamenala další vývoj v celé Evropě. Muzea představují tisíce exponátů od římské jezdecké masky přes germánský oděv nalezený v bažině až po skvosty antického umění. K vidění jsou i cenné exponáty ze zahraničí včetně moravského Mušova.

 

Němečtí archeologové se snažili poukázat na tři aspekty období. Ve městě Haltern, kde byl původně římský legionářský tábor, se výstava zaměřuje na římskou kulturu. Ve městě Detmold se pak naopak vědci věnují standardu života Germánů a v Kalkriese expozice představuje především válečnictví.

„Lidé na výstavě uvidí, že germánská kultura je velmi vyspělá a velmi provázaná s římskou,“ upozornila archeoložka Kristýna Urbanová, která do Německa osobně odvezla artefakty týkající se římsko-germánských válek. Čeští archeologové přivezli soubor několika předmětů, které pocházejí z germánských žárových hrobů, vesměs z hrobů mužských, z hrobů válečníků. Většina z nich jsou římské importy, věci, které se na naše území dostaly z římských provincií.

Germánské kmeny v roce 9 n. l. v Teutoburském lese pobily tři římské legie, tedy na 15 000 mužů. Velkou roli sehrála neznalost terénu ze strany Římanů. Germáni dokázali využít nejen zkušeností z bojů v těchto podmínkách, ale i nepříznivého počasí. Během tří dnů tvrdých bojů porazili římské legie na hlavu. Pravděpodobné místo bitvy v dolnosaské Kalkriese vědci objevili až v roce 1987.

Amulet ve tvaru prasátka
Amulet ve tvaru prasátka