Do Prahy přijíždí nanotruck - představí využití nanotechnologií v praxi

Praha - Do Prahy přijíždí nanotruck, tedy jakási pojízdná laboratoř, ve které se lidé mohou seznámit s využitím nanotechnologií v praxi. Šedesát exponátů zavítá do metropole z Německa v rámci konference EuronanoForum 2009. Kamion bude zaparkovaný před budovou stavební fakulty ČVUT v Praze-Dejvicích a pro veřejnost bude otevřený od středy do pátku od 9:00 do 18:00 hodin. Dopoledne bude přednostně k dispozici pro školní exkurze.

Nanotechnologie využívá materiály z částic o velikosti jedné miliontiny milimetru a uplatňuje se ve velkém množství vědních disciplín. Jen pro představu, do jednoho nanometru se vejdou asi tři až čtyři atomy a třeba virus je velký 100 nanometrů. Podle mnohých odborníků jde o technologii budoucnosti, v rámci českého předsednictví se tak do Prahy sjedou odborníci z celého světa.

EuroNanoForum nabídne kompletní přehled současného stavu výzkumu i průmyslových aplikací nanotechnologií, zvláště těch, které se orientují na snížení energetické náročnosti výroby, výrobu a uskladnění elektrické energie, čištění vody a vzduchu, na medicínu nebo elektroniku. Kromě toho se bude hovořit i o takových tématech, jako jsou například standardizace, bezpečnost, vzdělávání, výzkumné infrastruktury nebo integrační aktivity v rámci evropského výzkumného prostoru. Závěry konference pak chce Evropská komise využít pro přípravu nového Akčního plánu pro Evropu v oblasti nanověd a nanotechnologií a dalších strategických dokumentů.

Nanotechnologie se testují i při léčbě rakoviny

Nanotechnologie sice nacházejí uplatnění už nyní, celý rozsah jejich použití je však hudbou budoucnosti. Ve fázi testování jsou zatím medicínské technologie, ale mnozí znají například textilní materiál goretex, jehož nanostruktura přináší uživatelům příhodné vlastnosti - látka je propustná pro vodní páry, ale nikoliv pro vodu v kapalném skupenství.

Odborníci v nanolaboratořích připravují nanočástice „na míru“ - přesně podle požadavků zákazníků. Nanočástice a nanomateriály lze přitom nejen vyrobit, ale i modifikovat jejich povrch. Pomocí malého množství nanočástic se připravují nátěrové systémy unikátních vlastností, například odolné vůči povětrnostním vlivům, poškrábání nebo vysokým teplotám.

Tyto nanonátěry se uplatňují třeba v automobilovém průmyslu nebo stavebnictví. Nanočástice mohou být užitečné i v medicíně, konkrétně v oblasti zubních implantátů, pomáhají při procesu likvidace rakovinných buněk nebo mohou sloužit jako nosiče léků.