Dánové v referendu zvolili rovné nástupnictví pro princezny

Kodaň - Pro změnu zákona o nástupnictví na dánský trůn se v dnešním referendu, které se v zemi uskutečnilo souběžně s volbami do Evropského parlamentu, vyslovilo podle odhadů dánské televize DR 78,2 procenta hlasujících. Podle agentury DPA překročila účast v hlasování hranici dvou pětin oprávněných voličů, nutnou k platnosti referenda, o 15 procent. Podle DPA se proti návrhu vyslovilo 11,6 procenta hlasujících a nezvykle mnoho - 9,2 procenta - hlasujících odevzdalo neplatný hlas.

Novela navržená vládou má zrovnoprávnit postavení královských dětí v nároku na nástupnictví bez ohledu na pohlaví. Napříště by se tak první dítě královského páru stalo automaticky následníkem trůnu bez ohledu na to, zda jde o chlapce nebo dívku. Tento postoj má dlouhodobě širokou podporu veřejnosti, panovaly ale obavy, zda neztroskotá na nedostatečné účasti v hlasování.

Pokud bude dánské referendum platné, bude jejich vlast po Švédsku, Norsku, Nizozemsku a Belgii pátou evropskou monarchií, která rovnost pohlaví v nástupnictví na trůn přijme. Další monarchie, jako jsou Británie, Španělsko, Lucembursko, Lichtenštejnsko a Monako, umožňují princeznám chopit se panovnického žezla jen pokud není k dispozici dědic „po meči“.

Dosavadní zákon, platný od roku 1953, prvorozeným princeznám sice nebránil v nástupu na trůn, ale to pouze za předpokladu, že nemají bratra.

I v případě schválení novely však její uplatnění přichází v úvahu až ve vzdálené budoucnosti. Zatím má totiž královská rodina dost mužských prvorozených dědiců: Po nynější 69leté královně Margrethe II., která nastoupila jako nejstarší ze tří sester, je totiž prvním v pořadí nástupnictví její 41letý syn Frederik a po něm jeho tříletý syn Christian.