Česko přišlo za sto let o tři tisíce druhů hmyzu

Praha - Podle souhrnné vědecké analýzy červeného seznamu ohrožených druhů, kterou otiskl odborný časopis Vesmír, z české přírody za posledních sto let vymizely až tři tisíce druhů hmyzu. Dalších deset tisíc druhů, tedy třetina hmyzí říše, je v přímém ohrožení. Úbytek se týká všech druhů od motýlů přes brouky až k vážkám a včelám.

Mnoho vzácných druhů se dnes vyskytuje jen v malých lokalitách. Mimo tyto oblasti by dnes staří profesoři z přelomu 19. a 20. století našli pouhou polovinu druhů z původní druhové rozmanitosti. Příkladem může být hnědásek osikový, který dnes žije pouze v jednom lese v Polabí. „Mnohé druhy, které vyhynuly nebo je pokládáme za kriticky ohrožené, byly dříve tak rozšířené, že se jimi naši předchůdci ani nezabývali,“ varuje entomolog Martin Konvička z Jihočeské univerzity.

Za úbytkem stojí zásahy do krajiny 

Video Reportáž Vladimíra Kořena
video

Reportáž Vladimíra Kořena

Hlavní příčinou úbytku českých bezobratlých jsou změny krajiny a způsob jejího ošetření, převážně chemický. „Hmyzu neumožníme samotnou existenci, ničíme jejich přirozený biotop - ať je to rašeliniště, skalní výchoz, step nebo starý dutý strom,“ upozornil entomolog z České zemědělské univerzity Jan Farkač.

Podle vědců se dá mnoho druhů ještě zachránit, k dispozici je i dostatek financí. Hlavním úkolem je ale změnit současný pohled na krajinu a přírodu. Mrtvý strom v lese není ekologická katastrofa, spíš naopak. Je to domov pro stovky druhů zvířat, říkají.

Podobný dramatický úbytek hmyzu přitom nezaznamenali vědci jen v České republice. Ztráty na druhové rozmanitosti se týkají celé střední Evropy. Jde přitom o jeden z největších problémů ochrany přírody, neboť například s vymizením dravých druhů hmyzu může dojít k přemnožení škůdců a zničení dosavadní rovnováhy.

Roháč
Roháč
Více fotek
  • Roháč autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/942/94158.jpg
  • Traktor autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/618/61727.jpg