Výroba drog v Afghánistánu hlavním tématem jednání G8

Terst (Itálie) - Spojené státy dnes na zasedání ministrů zahraničí skupiny G8 představily novou strategii boje proti produkci drog v Afghánistánu. Její podstatou má být podpora zemědělců k pěstování alternativních plodin a financování zákazu drog namísto dřívější likvidace surovin k výrobě drog. To totiž vedlo k opačnému efektu, rolníci byli totiž pak více odkázáni na Taliban.

Zvláštní vyslanec Spojených států pro Afghánistán Richard Holbrooke připomněl, že likvidační programy nefungovaly a vlastně jen hnaly rolníky do rukou povstaleckého hnutí Taliban. „Likvidace je vyhazování peněz,“ řekl. Dodal, že nová americká politika byla v Terstu kladně přijata, především OSN.

Afghánistán je největším výrobcem opia na světě. Na jeho území se pěstuje
93 procent máku pro výrobu heroinu. Podle odhadů OSN fundamentalistické
hnutí Taliban a další militantní skupiny jen v loňském roce vydělaly na
heroinu a opiu 50 až 70 milionů dolarů.

Hlavním zdrojem financí Talibanu je právě heroin

V poslední zprávě OSN o drogách se uvádí, že pěstování máku v loňském roce v Afghánistánu kleslo o 19 procent. Pole jsou však soustředěna v jižních
provinciích země, kde má Taliban své hlavní bašty.

Podle Holbrookea dosavadní politika USA, totiž likvidační programy,
nesnížila „ani o dolar“ příjmy Talibanu z pěstování a výroby opia. Možná se
o něco snížily plochy pěstování, „ale jen to pomohlo Talibanu“, řekl.

Likvidace makových polí dosáhla vrcholu v roce 2003, když byl svržen
režim Talibanu. Tehdy bylo zlikvidováno asi 21 000 hektarů polí. Avšak v
roce 2008 už to bylo pouze 5 500 hektarů, zatímco o rok dříve 19 000 hektarů. Finanční prostředky nyní budou využívány na podporu pěstování
alternativních plodin a zákaz drog. Washington v současnosti také zvyšuje
podporu zemědělským programům.