Švédská velvyslankyně pro ČT24: Zaměříme se na ekonomiku a ekologii

Praha - Švédské království dnes oficiálně převzalo štafetu ve vedení Rady Evropské unie na zbývající polovinu letošního roku. Seveřané se v čele Evropy zaměří zejména na možnosti řešení globální ekonomické krize a společnou ekologickou politiku, jak pro Českou televizi uvedla švédská velvyslankyně v ČR Catherine von Heidenstamová. Kromě toho Švédové zaměří svou agendu na probíhající ratifikaci Lisabonské smlouvy nebo otázku rozšíření Unie.

Švédsko se vedení unie ujímá v době, kdy se evropský blok potýká s dopady hospodářské krize a s nedokončenou ratifikací lisabonské smlouvy, která má reformovat fungování unie. V říjnu se čeká opakované referendum v Irsku, jehož voliči lisabonskou smlouvu loni odmítli a zablokovali tak její přijetí v celé EU. „Důležité je, že námitky Irů byly přijímány a posuzovány. Posléze evropští státníci určitým způsobem zareagovali. Ted je to na Irech, aby vyjádřili svůj postoj,“ uvedla Heidenstamová.

Vedle boje s ekonomickými obtížemi považují Švédové za svou prioritu ochranu klimatu. Stockholm totiž bude koordinovat přípravy prosincové globální klimatické konference v Kodani, z níž má vzejít nová celosvětová dohoda o snižování emisí skleníkových plynů po roce 2012. „Švédská vláda přirozeně ví, že není nutné, aby opatření proti změně klimatu bylo nákladné. Existují možnosti ušetřit peníze efektivním využíváním energie, úpravou výroby, novými technologiemi. Je také nutné vytvářet nové pracovní příležitosti,“ dodala velvyslankyně.

Video Interview ČT24
video

Interview ČT24

Ze zahraničněpolitických priorit chce Švédsko pokročit v přístupových rozhovorech s Chorvatskem a Tureckem. Rozšíření EU o tyto dvě země ale naráží na nesouhlas některých stávajících členů sedmadvacetičlenného bloku. „Musíme počítat s tím, že budeme muset řešit i náhlé problémy ohledně nových členských zemí. Mimoto budeme přikládat důležitost i hrozbě plynové krize nebo nepokojům na Blízkém východě,“ uzavřela Heidenstamová.

Logo švédského předsednictví
Logo švédského předsednictví