Lidské sperma z kmenových buněk? Vyrobeno

Londýn - Britští vědci vyrobili lidské spermie z embryonálních kmenových buněk. Podařilo se jim to jako prvním na světě. Sperma vyrobené v laboratoři ale nebude použito k oplodnění vajíčka, protože to zákon nedovoluje. Vědci přesto doufají, že se zákony rychle změní, aby tato technika mohla být použita k léčbě mužské neplodnosti. Od některých expertů však zaznívají varovné hlasy. Nejsou totiž presvědčeni, zda jsou nově vytvořené spermie plně vyvinuté.

Tým z univerzity v Newcastlu NorthEast England Stem Cell Institute (NESCI) vedený profesorem Karimem Nayerniou vyvinul novou technologii umožňující produkovat lidské sperma v laboratoři z embryonálních kmenových buněk s mužskými chromozomy XY.
Vědci využili kmenové buňky z lidských embryí. Buňky po jejich získání skladovali v tekutém dusíku, poté je vnesli do prostředí o teplotě odpovídající lidskému tělu a přidali k nim chemickou směs, která obsahovala navíc růstové faktory. Součástí směsi byly také takzvané genetické markery - značky, které posléze umožnily výzkumníkům identifikovat a oddělit zárodečnou linii kmenových buněk, ze které se vyvíjí vajíčka a spermie.

Samčí kmenové buňky nesoucí chromosomy XY podstoupily klíčový proces zvaný meióza, během kterého dochází k redukci počtu chromozómů (přesněji chromozómových sad). Vznikající dceřinné buňky poté obsahují jen polovinu chromosomů oproti rodičovským.

Video Reportáž Terezy Krásenské
video

Reportáž Terezy Krásenské

Světová premiéra přináší naději pro neplodné muže

Profesor Nayernia doufá, že jakmile bude technika zdokonalena, bude ji možno používat u mladých mužů, kteří byli nuceni podrobit se chemoterapii způsobující neplodnost.

profesor Karim Nayernia

„Jde o významný krok, protože to vědcům umožní podrobně studovat, jak se sperma utváří, a to by mohlo vést k lepšímu pochopení mužské neplodnosti, jejího vzniku a jejích příčin.“

„Umožnilo by nám to vyvinout nové prostředky na pomoc párům trpícím neplodností tak, že by mohly mít dítě, které by bylo z genetického hlediska jejich vlastní,“ dodal Nayernia.

S varováním však vystoupil doktor Allan Pacey, biolog z univerzity v britském Sheffieldu. Uvedl, že si není jistý, zda budou takto získané spermie plně funkční a vyvinuté: „Kvalita obrázků není v dostatečném rozlišení a k jejich posouzení bych potřeboval více dat. Jsou to sice opravdu spermie, ale bude nutné provést funkční testy, které odhalí, jaký objev byl vlastně učiněn.“

Objev ještě projde řadou zatěžkávacích zkoušek

Než se budou moci syntetické spermie skutečně použít na oplodnění, potrvá ještě delší dobu. Odborníci to odhadují minimálně na pět let. Riziko chyby při dozrávání spermií, kdy se oddělují a zase spojují dva chromozomy X a Y, je totiž obrovské. 

Vědci už pokus oplodnění umělou spermií provedli u myší. Ty pak měly dokonce potomky. Objevila se však u nich celá řada problémů. „Objevovaly se tam růstové problémy. Byly buď příliš velké, nebo příliš malé, u myší, kterým byly transplantovány tyto buňky se objevily nádory,“ upozornila Helena Fulková z Centra buněčných terapií.

Svět bez mužů?

Některé britské listy si dokonce kladou otázku, zda znamená nový objev začátek konce mužů. Deník Daily Mirror nadepsal svůj článek titulkem Konec mužů? „Nyní britští vědci prokázali, jak zbyteční muži jsou. A jako kdyby to nestačilo, za tímto revolučním krokem stojí muž - profesor Karim Nayernia,“ poznamenal bulvární deník.
Také The Sun píše o tom, že „chlapi jsou odsouzeni ke zkáze“, a zdůrazňuje, že po objevu vědců z Newcastlu jsou „muži nadbyteční“. Seriózní The Independent otiskl komentář šéfredaktora odborné revue Lékařská etika Johna Harrise, podle něhož ale svět bez mužů není v této záležitosti klíčovou etickou otázkou. „Konec mužů byl vždy možností. Ženy mají mnoho možností, jak se bez mužů obejít. Sperma je obnovitelný zdroj a je ho spousta,“ napsal Harris.  

Embryonální kmenová buňka
Embryonální kmenová buňka
Více fotek
  • Embryonální kmenová buňka zdroj: wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/973/97294.jpg
  • Embryonální kmenová buňka zdroj: wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/973/97292.jpg
  • Před oplozením zdroj: wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/707/70636.jpg
  • Fotbal ani spermie už nejsou jen výsadou mužů. autor: ČT24, zdroj: flickr.com http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/974/97346.jpg