Nevidomí se mohou těšit na nového pomocníka

Praha - Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) představují v rámci projektu Ven ze tmy novou orientační pomůcku pro nevidomé. Nový pomocník má určovat vzdálenost a povahu překážek a převádět je na hmatový podnět mířící k nevidomému. Na rozdíl od běžné bílé hole, která dokáže rozpoznat povrch a prostor do výše kolen, nový vynález umožní detekci překážek před celým obrysem těla. Podle technického ředitele Centra pomoci zrakově postiženým Přemysla Donáta by měl být celý projekt hotov za deset měsíců.

„Naší ambicí je zobrazit prostor před nevidomým do vzdálenosti zhruba tří metrů a blíže v takovém rozsahu, jako je asi rám dveří, tedy nepatrně výš a nepatrně níž, aby to bylo i nad hlavu a aby (nevidomý) zachytil i schody dolů,“ řekl Donát.

Zařízení se stereokamerami umístěné na holi či hrudi zrakově postiženého má za úkol zejména měření vzdálenosti a určení směru, odkud se překážka blíží. „Přibližující se překážka tmavne, čímž se mění vzdálenost blížící se překážky. Tuto informaci poté budeme přenášet na hmatový výstup, který bude mít nevidomá osoba umístěný na těle, tak aby nevidomý poznal, z jakého směru se překážka přibližuje a jak je daleko,“ vysvětlil Donát.

Video Reportáž Zuzany Michaličkové
video

Reportáž Zuzany Michaličkové

Narozdíl od jiných zařízení informace nebudou předávány zvukovým výstupem, neboť uši slouží nevidomým jako významný orientační kanál a jeho blokování je při pohybu nebezpečné. Nevidomý pak například nemusí slyšet přijíždějící auto.

Dneškem se uzavírá první etapa projektu, nalezl se vhodný detekční systém na měření vzdálenosti překážek. „Celý projekt je rozplánován asi na patnáct měsíců. Už jsme pět měsíců absolvovali. Mělo by to být za deset měsíců, budou-li finance,“ dodal Donát. Celá pomůcka by mohla přijít asi na 25 až 30 tisíc korun. Hradit by ji podle mluvčí projektu mohl stát.