Vesmírný výzkum přináší nové vynálezy i peníze

Praha - Kosmický výzkum přinesl řadu objevů, které se uplatňují v běžném životě. S nimi je spojen i výnosný byznys. Když například chtěli vědci obrázky vesmíru z kosmické lodi, museli předejít roztřeseným snímkům. Proto vznikly technologie stabilizace obrazu. Pro program Apollo vznikl předchůdce joysticku, ve vesmírném výzkumu vznikla i technologie, na níž je založena virtuální realita. NASA už delší dobu pracuje na vývoji tzv. chytrých materiálů, které jsou schopny například zapamatovat si svůj původní tvar. Materiály pak mohou být využity v medicíně jako vylepšené protézy.

„Řízení přívodu paliva do obřích motorů Saturnu 5 bylo později využito na řízení docela nepatrných dávkovačů inzulínu pro nemocné cukrovkou. Nebo jiný příklad. Američtí hasiči se obrátili na NASA, zdali by nebylo možné využít jejich znalostí z vývoje měsíčního skafandru pro výzbroj jejich lidí. A skutečně se během pouhých tří let podařilo vyvinout o třetinu lehčí a mnohem výkonnější dýchací přístroj,“ uvedl Antonín Vítek z AV ČR.

Výzkum je sice drahý, podle Vítka však jen zdánlivě. „Většinou se uvádí, že projekt Apollo stál 24 miliard dolarů. To je v případě, že desetileté období vývoje vyrovnáme z hlediska inflace. Kdybychom chtěli být zcela přesní, účetní uzávěrka projektu Apollo skončila s výdaji 19 408 134 000 dolarů. Když s tím srovnáme současné výdaje, americký rozpočet má 2 biliony 425 miliard dolarů, z toho pouhých 16,5 miliardy jde na výzkum kosmu. Je to tedy relativně velice málo,“ konstatoval Vítek.

Video Reportáž Adama Kautského
video

Reportáž Adama Kautského

„Na výsledcích výzkumu většinou tyjí ti, kdož jsou majitelé patentů,“ upozornil Vítek. NASA se přitom podílí jen na zhruba 15 % všech podaných patentů, které souvisejí s kosmonautikou. „Těch 85 % jsou průmyslové firmy, které něco pro NASA dodávají,“ uvedl Vítek.

I přesto se do rozpočtu určitá částka vrací. Z výdělků musejí platit firmy daně. „Počítá se s tím, že dodnes technický um a znalosti, které byly užity v rámci projektu Apollo, se vrátily objemem cca 300 miliard dolarů… Málokterý projekt v lidské historii vrátil tolik finančních výsledků jako projekt Apollo,“ dodal Vítek.

Národní úřad pro letectví a vesmír NASA
Zdroj: NASA