V Číně se ročně provede nejméně 13 milionů potratů

Peking - Třináct milionů potratů prodělají každý rok těhotné ženy v Číně. Vyplývá to z výzkumu publikovaného deníkem China Daily. Počet interrupcí je ale pravděpodobně mnohem vyšší, protože řada mladých svobodných Číňanek jde na zákrok na neregistrované kliniky. V nejlidnatější zemi s více než 1,3 miliardami obyvatel platí od 70. let striktní pravidla omezující porodnost, ročně tam přijde na svět 20 milionů novorozenců.

Vysoký počet potratů je prý částečně důsledkem nedostatečného poučení mladých lidí o antikoncepci a o rizicích pohlavního života. Skoro ve dvou třetinách případů podstupují umělé přerušení těhotenství ženy mezi 20 a 29 lety, z nichž většina není provdána. Některé z nich prý k tomu možná přistupují kvůli tomu, že neprovdané matky nemohou pro své dítě dostat domovní registraci, bez níž je nanejvýš těžké získat přístup ke vzdělání, zdravotní péči a dalším veřejným službám.

Oficiální čínská politika „jedna rodina - jedno dítě“ je ale už mnohem méně striktní než při svém zavedení koncem 70. let. Městští rodiče například mohou mít dvě děti, pokud oni sami byli jedináčci. Venkovské páry pak mohou mít druhé dítě, pokud se jim jako první narodilo děvče. Plán rodin se dvěma dětmi začíná podporovat i finanční metropole Šanghaj, aby se vyhnula stárnutí populace.


Mladí Číňané už nepovažují sex za tabu a domnívají se, že vše potřebné o něm se dozvědí na internetu. Je ale obtížné prosazovat sexuální výchovu ve školách, protože někteří učitelé a rodiče si myslí, že to podporuje předčasné zahájení pohlavního života. Méně než jeden ze tří volajících na šanghajskou „horkou linku“ tak například věděl, jak lze zabránit početí, a jen pětina měla vědomosti o pohlavních nemocech, napsal China Daily.

Čínský novorozenec
Čínský novorozenec