Češi spolupracují s Číňany na unikátním paleontologickém projektu

Ovčín u Radnic - Poblíž Rokycan paleontologové odkrývají světově unikátní lokalitu. Čeští a čínští vědci budou zkoumat a porovnávat dvě podobné lokality - Ovčín a území Wu-ta. Výzkum začal již minulý týden, ale první výkopy začnou až v pondělí. Do oblasti se sjedou i paleontologové z Německa a Nizozemska. Hlavním cílem čtyřletého projektu je porovnávání zkamenělin rostlin a studium druhového složení původní vegetace, čímž by vědci zjistili více o globálním chování klimatu. Samotné výkopy budou v Ovčíně trvat čtrnáct dní, pak se budou vyhodnocovat.

Na nalezišti vědci objevují hlavně archaické typy rostlin. „Jsou to především kapradiny, přesličky, plavuně - ty především, ale jsou zde i zajímavé semenné typy, které nazýváme pteridospermy,“ poznamenal vedoucí paleontologického oddělení Západočeského muzea v Plzni Josef Pšenička.

V Ovčíně se nacházejí obrovské části rostlin

Video Rozhovor s Josefem Pšeničkou v Událostech komentářích
video

Rozhovor s Josefem Pšeničkou v Událostech komentářích

Rozhovor s Josefem Pšeničkou v Událostech komentářích

UK_5.8.2009

Rozhovor s Josefem Pšeničkou

Vstup Lenky Drmotové

V čínské lokalitě se podle Pšeničky nevyskytují stejné druhy rostlin jako v Ovčíně. Typově jsou však velmi podobné. „Většina zkamenělin se nachází v šedých horninách, které reprezentují především jílovce. Jsou to horniny, které zakonzervují rostliny, které byly transportovány, byly na určitou vzdálenost přeneseny. Transport způsobuje, že rostlina se rozpadne, my nacházíme určité fragmenty. Výhodou lokality, kde se nacházíme, a zároveň i čínské lokality je, že se zde nacházejí obrovské části rostlin,“ upozornil Pšenička.

Paleontologové se snaží o zkamenělých rostlinách získat na obou místech maximum informací, aby zjistili, jestli mají projevy v oněch lokalitách omezenou či globální platnost. „Globální změny klimatu jsou vtištěny jako v knize v sedimentech a ve zkamenělinách,“ dodal Pšenička.

Objevy zkamenělin v oblasti Radnicka sahají až do 19. století. Do této doby zde bylo popsáno 24 biologických druhů rostlin v podobě převážně kapradin, plavuní, vranečků a přesliček ale vědci předpokládají, že druhů zde bude objeveno mnohem více. Vedle tohoto se v oblasti nacházejí největší exempláře některých rostlin, které byly kdy na světě odhaleny. Podobná lokalita z období karbonu se nachází například ve Španělsku, tam je však jen zlomek počtu druhů nalezených na Rokycansku.