Zvláštní objev českého vědce: Tisíc let stará značka vyrytá do dubu

Praha - Českému geologovi a paleobiologovi Radku Mikuláši se povedl unikátní objev. Při studiu fosilního dubu objeveného v usazeninách řeky Labe našel na kmeni vyrytou prehistorickou značku. Šesticípá hvězda má známou podobu tří překřížených čar a je dalším důkazem osídlení území dnešní České republiky před vznikem Velkomoravské říše. Strom rostl v Polabí mezi lety 500 a 800 našeho letopočtu.

Mikuláš značku hvězdy objevil náhodou při studiu starých kmenů. „Při štípání stromů po letech, po vrstvách odlučnosti, jsem objevil odlitek této rytiny v nověji narostlém dřevě. Po radiometrickém datování se ukázalo, že stáří kmene i rytiny, která nepocházela z povrchu stromu a byla přerostlá, se pohybuje v rozmezí 1200 až 1500 let,“ informoval Mikuláš. Značka se nacházela dva metry nad kořenovým systémem stromu.

Podle objevitele je celá řada z písčitých nebo štěrkových usazenin Labe, ale moc se o nich neví. Objevují se při těžbě štěrkopísku a většinou jsou nenávratně zničeny.