Nacistická hesla nejsou v angličtině trestná, rozhodl německý soud

Karlsruhe (Německo) – Nacistická hesla přeložená do angličtiny se v Německu mohou legálně používat, vyplývá to z dnešního rozsudku nejvyššího německého soudu v Karlsruhe. Ten totiž povolil užívání anglického překladu hesla Blut und Ehre (Krev a čest – anglicky Blood and Honour) organizace hitlerovské mládeže Hitlerjugend.

Zakázané motto si za svůj název vybrala nelegální extremistická organizace Blood an Honour. Zatímco používání německé verze hesla Blut und Ehre je trestné, podle nejvyššího soudu by postihování překladu bylo obtížné. Nacistická hesla získala své typické ražení nejen kvůli svému smyslu, ale také kvůli němčině, uvedl soud. Převedení do jiné řeči proto představuje „podstatné odcizení“, které prý legislativa nepodchycuje.

Podle předsedy senátu Jörga Petera Beckera na soudním rozhodnutí nic nemění ani skutečnost, že velká část Němců angličtinu ovládá. Pokud by prý překlad hesel do rozšířených jazyků byl trestný, začali by extremisté používat méně známé jazyky.

Soud v Karlsruhe svým dnešním rozhodnutím zrušil rozsudek zemského soudu ve městě Gera. Tamní soudci potrestali pokutou 4 200 eur (asi 108 300 korun) muže, který byl v roce 2005 zadržen se stovkou triček s nápisem „Blood & Honour“ a s dalšími nacistickými hesly. Gerský soud se musí případem začít znovu zabývat. Podle nejvyššího soudu je ale nové odsouzení obžalovaného i přes zrušení původního rozsudku možné, protože svými tričky podporoval zakázanou organizaci „Blood & Honour“.