Čeští vědci poodhalují tajemství hypertenze a selhání ledvin

Praha - Čeští vědci objevili změnu genu pro tvorbu bílkoviny, která hraje významnou roli v regulaci vysokého krevního tlaku. Objev významně přispěje k objasnění vzniku hypertenze a může vést k její účinnější léčbě, informoval deník Právo. Čeští vědci tak objasnili genetickou podstatu vzácného dědičného onemocnění ledvin. Porucha genu vyvolává postižení ledvin, které může skončit až jejich selháním, popsal děkan 1. lékařské fakulty UK profesor Tomáš Zima na tiskové konferenci.

„Vyřešili jsme příčinu choroby u pacientů, ale zároveň jsme otevřeli základní biologické otázky funkce reninu v regulaci krevního tlaku a v biologii ledviny,“ řekl vedoucí týmu vědců z Ústavu dědičných metabolických poruch 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Stanislav Kmoch. Studie ukazuje, jaké jsou vedlejší efekty působení léků, které ovlivňováním funkce reninu regulují krevní tlak. Takových preparátů se dnes prodávají miliony po celém světě, uvedl.

Přínos objevu spočívá podle Kmocha v prvé řadě v tom, že umožňuje farmakologickou léčbu rodin, kde se choroba vyskytuje. Otevírá se však i cesta pochopení vlivu látek na vznik vysokého krevního tlaku. Objev podle Zimy může v budoucnu vést k účinnému ovlivnění jednoho z mechanismů vzniku vysokého krevního tlaku. „Naši vědci přišli s objevem změny mutace v genu kódujícím renin. To je jeden z hormonů vylučovaný do krve ledvinami. A renin má hlavní vliv na další hormony, jejichž prostřednictvím se zvyšuje krevní tlak,“ prozradil Právu Zima.

Video Reportáž Vladimíra Kořena
video

Reportáž Vladimíra Kořena

Podle přednosty kliniky nefrologie profesora Vladimíra Tesaře by v blízké době mohl mít objev význam i pro běžné pacienty s chronickým selháním ledvin, kterých je nyní v ČR asi 8 000. Léčí se buď dialýzou, nebo je jim ledvina transplantována. Léčba je nákladná, podle Tesaře stojí čtyři procenta nákladů na zdravotní péči.

Vysoký krevní tlak neboli hypertenzi mají v Česku dva miliony dospělých. Třetina lidí s vysokým krevním tlakem o svém stavu neví, vysoký tlak nijak nebolí. Jeho projevem může být až infarkt, mrtvice či právě selhání ledvin. Nyní se výzkum soustředí na hledání vhodné léčby. Nadějná je zejména pro mladé, kteří ještě nemají ledviny příliš poškozené.

Pacient na dialyzačním lůžku
Pacient na dialyzačním lůžku